Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 31 lipca – 6 sierpnia 2023 r.

Poniedziałek – 31 lipca; wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

7.00 Za + Cecylię Pecnik w 4 rocznicę śmierci, za ++ Alojzego Pecnik i Karola Majnusz, za ++ z pokrewieństwa Chlebik, Christ i Szice oraz za + ojca Rudolfa Jarosz

17.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

Wtorek – 1 sierpnia; wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Franciszka Golly, za ++ rodziców Marię i Jorga oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Lesik, jego rodziców Hildegardę i Józefa, Emilię i Jana Majnusz, ich córkę Erykę, wnuka Jana, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 2 sierpnia

7.00 Za + ks. Teofila Cyrysa, emerytowanego proboszcza par. Stara Kuźnia, ks. Bernarda Kotula, proboszcza par. Twardawa i ks. Richarda Lipok, proboszcza w diecezji Paderborn w Niemczech

Czwartek – 3 sierpnia; I czwartek miesiąca

7.00 Za ++ rodziców Różę i Romana Biskup, żonę Barbarę, siostrzeńca Michała, za ++ teściów, szwagra Jana oraz za ++ z rodzin Biskup i Wilkowski

Piątek – 4 sierpnia; I piątek miesiąca; wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

7.00 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 5 sierpnia; I sobota miesiąca

7.00 Za + Pawła Pinkawa, jego żonę Annę, wnuka Łukasza, ++ dziadków Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, Brunona i Łucję Pinkawa oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

7.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Niemiec oraz za ++ rodziców z obu stron, siostrę Marię i siostrzeńca Adama

Niedziela – 6 sierpnia; święto Przemienienia Pańskiego

7.00 Za + Gerarda Jochem

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Matki Bożej, jako podziękowanie i z prośbą     o dalszą pomoc, zdrowie, opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

10.30 Za ++ rodziców Zbigniewa i Marię, brata, bratową, bratanicę Lillę, za ++ teściów, + Gerarda Sklorz oraz za ++ z pokrewieństwa Korczyński, Skrzydeł i Sklorz


  1. W czasie wakacji i urlopów zawsze pamiętajmy o naszych chrześcijańskich obowiązkach
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej diecezji
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D, m. 1, 2 i 3; z Lichyni – z ul. Wiejskiej nry 1 i 2 oraz z ul. Daszyńskiego nr 74