Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 31 października – 6 listopada 2022 r.

Poniedziałek – 31 października

15.30 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

16.45 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Franciszka Daniel, jego rodziców, rodziców Józefa i Marię Mikołaszek, trzech braci i siostrę, za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich synów, córkę, zięcia i synową oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Wtorek – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Gerarda Kulpok, syna Joachima, rodziców Marię i Franciszka Warzecha, brata Alfonsa, teściów Brygidę i Pawła Kulpok, za ++ z rodzin Kulpok, Warzecha i Jochem oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, za ++ Ernesta i Marię Kowalski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + męża Georga Falkowskiego, rodziców Elfrydę i Reinholda Prinz, teściów Elżbietę i Paula Vogel, szwagra Rudolfa oraz za wszystkich ++ z rodziny

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych, procesja na cmentarz i nabożeństwo przy pięciu stacjach  ( II )

Środa – 2 listopada; wsp. wszystkich Wiernych Zmarłych  (Dzień Zaduszny)

7.00 Msza św. według intencji Ojca Świętego

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za zmarłych zalecanych

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za zmarłych zalecanych

Czwartek – 3 listopada; I czwartek miesiąca

17.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + Elżbietę Smiatek w 17 rocznicę śmierci

Piątek – 4 listopada; I piątek miesiąca; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych

Sobota – 5 listopada; I sobota miesiąca

7.00 Za + Rosę Syrek w 15 rocznicę śmieci, zaginionego ojca Emila, za wszystkich ++ z rodzin Syrek, Roter, Jarosz, Bryłka i Sklorz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + Gertrudę Nierle w 1 rocznicę śmierci

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania: o godz. 9.00 z klasą VI i o godz. 10.00 z klasą VIII szkoły podstawowej – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 6 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00  Za ++ Walburgę i Ericha Kolloch, za ++ z rodzin Kolloch i Stanusz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Wilhelma Gasz w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + Feliksa Strużyna, jego rodziców, siostry i szwagrów, Antoniego i Gertrudę Solowski, ich ++ zięciów  i wnuki, za ++ z rodzin Strużyna, Solowski i Staniczek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne

——————————————————————————————————————————–

  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii i składane zalecki za zmarłych
  2. Serdeczne Bóg zapłać naszym mariankom za pobożne prowadzenie nabożeństw różańcowych oraz służbę przy sztandarze; także wszystkim uczestniczącym w tej ważnej modlitwie Kościoła
  3. We wtorek – uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Nie zapominajmy także o naszych księżach proboszczach pochowanych przy parafialnym kościele. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca
  4. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym; również odpust za zmarłych można uzyskać odwiedzając cmentarz i odmawiając przypisane modlitwy w dniach od 1 do 8 listopada
  5. Mocno również zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie  u pani  kościelnej;  jest  jeszcze  wiele  wolnych  intencji
  6. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i innych diecezjalnych instytucji
  7. Nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej został mianowany ks. Waldemar Musioł; pamiętajmy w modlitwach o naszych biskupach
  8. 12 listopada w sobotę o godz. 19.30 w parafii p.w. św. Antoniego w Zdzieszowicach odbędzie się dekanalne czuwanie dla młodzieży
  9. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Sławomir Janiszewski z Popic i Natalia Mierzyńska z Włoszakowic k. Leszna – zapowiedź II
  10. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Św. Jadwigi, nry 24, 28 i 32;   z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D, m. 4 oraz blok C, m. 1 i 2