Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 grudnia 2017 r.

Poniedziałek – 4 grudnia; wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy

17.00 Roraty. Do Opatrzności Boskiej przez pośrednictwo św. Barbary, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji górników i ich rodzin oraz za ++ górników naszej parafii

Wtorek – 5 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za + syna Łukasza Sola, ojca Jerzego Werner, brata Teodora, siostrę Barbarę, Elżbietę, Stanisława i Jerzego Celt oraz za ++ z rodzin Sola, Werner, Małek i Celt

18.00 Roraty. Za ++ Hieronima, Seweryna i Jerzego Madaler, ich rodziców, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 6 grudnia; wsp. św. Mikołaja, biskupa

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszarda oraz za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden, Vogel i Klama

Czwartek – 7 grudnia; I czwartek miesiąca; wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Roraty. Za + Janinę Makosz w miesiąc po śmierci

Piątek – 8 grudnia; uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ z rodzin Majnusz, Gasz, Tiszbierek, Cedzich, Golenia i Jureczko, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Marię Kędzior oraz Kazimierza i Teresę Liptak

18.00 Za ++ Rozalię i Konrada Mnich, Teresę i Franciszka Majnusz, Emilię i Franciszka Kroker, Martynę i Franciszka Majnusz, Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, Elfrydę i Jana Majnusz, Ryszarda Przybyła, Huberta Jorgel, Krystiana Mnich oraz za ++ z pokrewieństwa Mnich, Majnusz i Kroker

Sobota – 9 grudnia

7.00 Za ++ Huberta i Marię Golly, Janinę i Władysława Łazinowski oraz za wszystkich ++ z tych rodzin

8.00 Roraty. Za ++ Jerzego i Walerię Smandzich, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z rodzin Smandzich, Niesłony, Dworaczek i Puzik oraz za ++ z rodziny Sobota

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 10 grudnia; II Niedziela Adwentu

7.00 Za ++ rodziców Otylię i Ernesta Grewe, syna Adolfa, wnuka Andrzeja, za ++ Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci i zięciów Adolfa, Pawła i Teodora, synową Magdalenę oraz za ++ z pokrewieństwa Pawliczek i Grewe

9.00 Lichynia. Za ++ Marię Kowolik, Gerdę Kopiec, Wilhelma Stogniew w 1 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Linek, Paterok i Czakai oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, rodziców Jadwigę i Pawła Jochem, ich syna Gerarda, Jerzego i Walburgę Lipok oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej ( I )


1. Gorące Bóg zapłać za zamawiane Msze św. na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje

2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek – na potrzeby Kościoła na Wschodzie

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Błażej Duk z Zalesia Śl. i Liliana Danch z Kotulina – zapowiedź II

4. Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Narodzenia Pana Jezusa i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. W imieniu Kościoła zachęcam do praktyk pokutnych, podejmowania i realizowania dobrych postanowień, akcji trzeźwości, zaniechania zabaw, dyskotek i innych form głośnej rozrywki. Nie należy w tym czasie ozdabiać domów i zagród dekoracjami świątecznymi. Pielęgnujemy zwyczaje adwentowe : gorliwszą modlitwę, zaopatrujemy się w wieniec i świecę adwentową. Wszystkich gorąco zachęcam do udziału w Mszach św. roratnich dedykowanych Matce Bożej : dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Także do udziału w konkursie w Radio „Doxa” : tel. 77/ 45 66 777. Marianki i ministranci służą według ustalonego porządku (…)

5. W zakrystii można już nabywać świece na stół wigilijny i kalendarze – po 5 zł. i opłatki świąteczne

6. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na opał, wodę i wywóz śmieci z cmentarza

7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 39, 41 i 45; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 7, 8 i 9a