Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 grudnia 2023 r.

Poniedziałek  – 4 grudnia; wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy

17.00 Roraty. Za + żonę Barbarę Biskup, rodziców Różę i Romana Biskup, siostrzeńca Michała, za ++ rodziców Elżbietę i Władysława oraz za + szwagra Jana Wilkowski

18.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji emerytów górniczych i ich rodzin oraz za ++ górników

Wtorek – 5 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za + syna Łukasza Sola, ++ rodziców Marię i Jerzego Werner, brata Teodora, siostrę Barbarę, + zięcia Marka Konstanciak, + Jerzego Celt, jego rodziców Elżbietę i Stanisława oraz za ++ z rodzin Sola, Werner, Małek i Celt

18.00 Roraty. Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, braci Krzysztofa i Mirosława, bratową Monikę, za ++ rodziców Pawła i Różę Francki, bratową Jolantę, za wszystkich ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 6 grudnia; wsp. św. Mikołaja, biskupa

17.00 Roraty. Za + siostrę Marię Wowrzyk – Mieszczyńską w 9 rocznicę śmierci, jej siostrę Elizabeth i matkę Annę, za ++ z rodzin Hajduk, Hercel, Wowrzyk, Niesmak, Smykała i Jureczko

Czwartek – 7 grudnia; I czwartek miesiąca; wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Roraty. Za ++ Huberta i Marię Golly, syna Jerzego oraz za ++ Janinę i Władysława Łazinowski

Piątek – 8 grudnia; uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ dziadków Jana i Martę Gasz, Wincentego i Waleskę Majnusz, Jana i Gertrudę Cedzich, Stanisława i Annę Tiszbierek oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Za + matkę Marię Czakai, ojca Maksa, brata Franciszka, ++ Marię i Henryka Kowollik, ++ rodziców Stefanię i Pawła Wyschka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

18.00 Za ++ rodziców Walerię i Jerzego Smandzich, za + matkę Marię Niesłony, brata Bernarda, za ++ z  pokrewieństwa Niesłony, Smandzich, Puzik i Dworaczek oraz za ++ z rodziny Sobota

Sobota – 9 grudnia

8.00 Roraty. Za + Erykę Grewe, męża Adolfa, syna Andrzeja, rodziców Franciszkę i Andrzeja Pawliczek, Otylię i Ernesta Grewe oraz za ++ z rodzin Grewe i Pawliczek

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie dziećmi pierwszokomunijnymi, o godz. 10.00 z VI klasą podstawówki i godz. 11.00 z VII klasą podstawówki – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 10 grudnia; II Niedziela Adwentu

7.00 Za ++ Franciszka i Adelajdę Proksza, ich syna Reinharda, wnuczkę Evelyn, Józefa i Marię Srokosz, dwóch synów, synową, wnuka Jana, za wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + męża Krystiana Cieślak, rodziców Wilhelma i Angelę Szablicki oraz za ++ z rodzin Szablicki i Cieślak

10.30 Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę Teresę, zięcia, siostrę zakonną Elifę, Jana i Wiktorię Jokiel, dwóch synów, synową, trzy córki, zięciów, Gizelę, Huberta i Marię Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski, Jokiel i Przybyła

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki  ( I )


  1. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont katedry opolskiej 
  2. Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Narodzenia Pana Jezusa i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. W imieniu Kościoła zachęcam do praktyk pokutnych, podejmowania i realizowania dobrych postanowień, akcji trzeźwości, zaniechania zabaw, dyskotek i innych form głośnej rozrywki. Nie należy w tym czasie ozdabiać domów i zagród dekoracjami świątecznymi. Pielęgnujemy zwyczaje adwentowe : gorliwsza modlitwa, wieniec i świeca adwentowa. Wszystkich gorąco zachęcam do udziału w Mszach św. roratnich dedykowanych Matce Bożej : dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Także do udziału w konkursie w Radio „Doxa” :  tel. 77/ 45 66 777.   Marianki i ministranci służą według ustalonego porządku 
  3. W sobotę o godz. 19.30 w klasztorze sióstr zakonnych w Leśnicy ” Adwentowe czuwanie młodzieży”
  4. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie
  5. W zakrystii można nabywać poświęcone świece adwentowe na stół wigilijny w cenie 7 zł. i opłatki świąteczne 
  6. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ogrzewanie kościoła, wodę i wywóz śmieci z cmentarza
  7. Mocno zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok ; jest jeszcze dużo wolnych intencji
  8. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  Popic nr 36 oraz z ul. Dworcowej, nry 1 i 3;   z Lichyni – z ul. Daszyńskiego, nry 45 i 55 oraz z ul. Słonecznej nr 8