Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 kwietnia 2022 r.

Poniedziałek – 4 kwietnia; drugi dzień rekolekcji

7.00 Za + córkę Beatę Rekus, za ++ rodziców Rozalię i Władysława Knet, Franciszkę Gabor oraz za ++ z pokrewieństwa Knet i Gabor

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, Antoniego i Gabrielę Giersch, ich rodziców i rodzeństwo, siostry Różę i Teresę, ciotkę Elżbietę, kuzynki Irenę, Marię i Barbarę, kuzyna Jana, Rufina Proksza, Elżbietę Jałowy oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 5 kwietnia; trzeci dzień rekolekcji

7.00 Za ++ rodziców Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, wnuków Ryszarda i Jana, córki    Łucję i Marię, synowe Marię i Klarę, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek, Pawła Goldner, żonę Brygidę, Cecylię Smuszowicz, Klarę Malek oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny i Matuszek

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz ich ++ rodziców Makosz i Bienia

18.30 Za + Norberta Jochem, jego rodziców Klarę i Ericha, Erwina Wycisło, rodziców Pawła i Anielę, Adriana Izbicki oraz za ++ z rodzin Jochem i Wycisło

Środa – 6 kwietnia; ostatni dzień rekolekcji

7.00 Za ++ Gertrudę i Jana Kawka, Zofię i Stanisława Kapeckich, za + Mariana Kawka oraz za ++ z tych rodzin

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Majnusz oraz za ++ rodziców Majnusz i Makosz

18.30 Za ++ rodziców Adelajdę i Teodora Prusko

Czwartek – 7 kwietnia

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Walburgę Kolloch w 1 rocznicę śmierci  ( Dz. )

Piątek – 8 kwietnia

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Gertrudę Bugiel, męża Konrada, ich ++ rodziców i rodzeństwo, wnuka Grzegorza Kandziora, za wszystkich ++ z pokrewieństwa, ks. Czesława Gaca i za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Za ++ Hildegardę i Zygfryda Stibler, + Józefa Bodynek, rodziców Elżbietę i Ryszarda, za ++ Annę i Józefa Kostoń, Marię i Germana Stibler oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Sobota – 9 kwietnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. o. Pio, z podziękowaniem za przeżyte 80 lat, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

7.30 Za + w Niemczech Konrada Brol w miesiąc po śmierci

Niedziela – 10 kwietnia; Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

7.00 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców Teodora i Teresę, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Paulinę i Józefa Nowak, córkę Marię, brata Jana, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwa, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

9.00 Lichynia. Za + Marię Goły w 1 rocznicę śmierci i za + jej męża Waltra

10.30 Za ++ Pawła i Anielę Wycisło, syna Erwina, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Wernera, prawnuka Patryka, za ++ Pawła i Jadwigę Jochem, synów Gerarda, Maksymiliana i Teodora, za + Jerzego Figura oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary zaleckowe składane za zmarłych; kolekta na zakończenie rekolekcji przeznaczona będzie na remonty obiektów sakralnych naszej diecezji i konserwację zabytków
  2. Zachęcam do udziału w rekolekcjach świętych, nabożeństwach wielkopostnych i wielkanocnej spowiedzi świętej
  3. W przyszłą niedzielę błogosławieństwo palm; kolekta przeznaczona będzie na kwiaty do Bożego Grobu
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Sylwana Mróz z Zalesia Śląskiego i Robert Mika ze Strzelec  Opolskich – zapowiedź  I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Dworcowej, nry 1, 3 i 5 ;    z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 1, 2, 3, 4 i 7