Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 listopada 2019 r.

Poniedziałek – 4 listopada; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

17.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Eryki z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

Wtorek – 5 listopada

17.00 Lichynia. Za + Marię Czakai   ( od zarządu DFK )

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła,    szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 6 listopada

6.45 Za + żonę Janinę Makosz w 2 rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa Makosz i Bick

Czwartek – 7 listopada; I czwartek miesiąca

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża Eryka Kolloch, jego rodziców i wszystkich ++ z rodzin Kolloch i Stanusz oraz za + Piotra Jungnitsch   ( Dz. )

Piątek – 8 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + męża Pawła Makosz, za ++ rodziców Marię i Waltra Wolowski, brata Józefa, Gertrud i Pawła Makosz, braci Henryka i Eberharda, za + Matyldę Mateja i  za  ++  z  pokrewieństwa

18.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin.    Po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej na plebanii – zapraszam

Sobota  – 9 listopada; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, Marcina i Katarzynę Grajf, syna Jana, żonę Edytę, za ++ Jana i Helenę Błoniarz, Eryka Kolloch, Krzysztofa Pelc, Marcina Fedyczkowski i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + Piotra Jungnitsch w 1 rocznicę śmierci

Zalesie Śląskie.  O godz. 9.00 spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania w sali konferencyjnej na filmie pt. „Józef z Nazaretu” (film mówi o czystej miłości Józefa, bezgranicznym zaufaniu i wielkiej pokorze opiekuna Pana Jezusa i patrona dobrej śmierci; trwa ok. 1,5 godziny). Obecność obowiązkowa.

Niedziela – 10 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Różę Dombrowską w 20 rocznicę śmierci, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, jej brata Ericha, Norberta Jochem, Jarosława Dolińskiego oraz za ++ z pokrewieństwa Dombrowski, Doliński, Jochem i Domaradzki

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Flajszer

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( I )


  1. Serdeczne Bóg zapłać naszym mariankom za pobożne i solidne prowadzenie nabożeństw różańcowych oraz służbę przy sztandarze; także wszystkim uczestniczącym w tej ważnej modlitwie Kościola
  2. Gorące Bóg zapłać również za ofiary zaleckowe za naszych zmarłych
  3. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do kontroli  i konkursu
  4. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. odbędzie się zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na Bliskim  Wschodzie
  5. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 80, 84 i 86  ;     z  Lichyni – ul. Wolności, nry  4, 5 i 6   
  7. Czasopismo „Gość Niedzielny” od dzisiaj będzie kosztowało 6 zł. – za 1 egzemplarz; mocno polecam

 

[/highlight]