Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 marca 2019 r.

Poniedziałek – 4 marca; święto św. Kazimierza Królewicza

6.45 Za ++ Elżbietę i Władysława Wilkowski, syna Jana oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Szczepaniak, Krawczyszyn, Majnusz, Przybyła i Strzelczyk

7.15 – 16.00 Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Za + Jadwigę Tulik w miesiąc po śmierci

18.30 Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, ich rodziców Herberta i Marię Maliciusz, Jana i Albinę Harońska, ich syna Jana, Gerarda i Emilię Zwiór, ich syna Huberta, wnuków Michaela i Sebastiana, za + Henryka Niedworok oraz jego rodziców Jana i Elżbietę Niedworok

Wtorek – 5 marca

6.45 Za + Józefa Cedzich w 5 rocznicę śmierci, jego żonę Anielę, ich rodziców i rodzeństwo, za + Karinę Ciupka, Reginę Friedek i Klaudię Cedzich oraz za ++ z pokrewieństwa

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra, rodziców Teodora i Zofię Lisoń oraz za ++ starzyków  z obu stron

Środa – 6 marca; Środa Popielcowa

6.45 Za + ojca Pawła Pilch, + teścia Pawła Hadrian, za ++ Jana i Krystynę Wiatr oraz za ++ z rodzin Pilch, Hadrian i Wiatr

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz ich ++ rodziców Makosz i Bienia

18.30 Za ++ Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel, Grzegorza Kandziora, za ++ z rodzin Niewrzol i Hermais oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

Czwartek po Popielcu – 7 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Ryszarda Flajszer w 3 rocznicę śmieci, za ++ z rodzin Flaszer, Głomb, Goldner, Skowronek i Wieczorek oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek po Popielcu – 8 marca; Dzień Kobiet

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża Joachima Kolonko, jego ojca Wilhelma oraz  za  ++  rodziców  Ericha  i  Adelajdę  Moszko

18.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Mateusza z okazji 25 – tej rocznicy urodzin

Sobota po Popielcu – 9 marca

7.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Nierle

15.00 Do Boskiej Opatrzności i Aniołów Stróżów, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rocznych dzieci Oliwera Szefer i Wojciecha Fajer oraz  dla  siostry, rodziców,  chrzestnych i dziadków

Niedziela – 10 marca; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Marię Kiedos w 1 rocznicę śmierci, za + ojca Piotra Kiedos, + siostrę Urszulę i jej męża Alfreda oraz  za  ++  z  rodzin  Kiedos,  Grzywocz  i  Pogoda

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dyjnert i Nowak

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Józefa z okazji 60 – tej rocznicy urodzin

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( II )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii
  2. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu; w tym dniu obowiązuje post ścisły
  3. Można składać zalecki do koszyczka – za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwo pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej 
  4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
  5. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; zachęcam do robienia dobrych postanowień wielkopostnych i wytrwania w nich
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 6, 8 i 10 ; z Lichyni –  ul. Daszyńskiego, nry 13a, 15 i 19