Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 października 2021 r.

Poniedziałek – 4 października; wsp. św. Franciszka z Asyżu

10.00 Pogrzeb śp. Klary Jochem z Popic   ( l. 92 )

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + syna Andrzeja Lesik, rodziców Józefa i Hildegardę Lesik, ich syna Jerzego oraz za ++ Zofię i Franciszka Matuszek

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Pawła Fuchs, teściów Gertrudę i Jana Kawka, szwagra Zygmunta Gramula oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 5 października; wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej przez wstawiennictwo św. o. Pio,  w intencji rodziny Nizioł oraz za ++ rodziców, siostrę Elżbietę i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Erwina Wycisło, jego rodziców Anielę i Pawła, Adriana Izbicki, Wernera Pawliczek, Norberta i Ericha Jochem, Różę Dombrowską i Gerharda Jochem oraz za ++ z rodzin Wycisło i Jochem

Środa – 6 października

9.30 Pogrzeb śp. Joachima Marek z Popic   ( l. 68 )

17.00 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Najświętszej, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Urszuli z  okazji  70 – tej rocznicy urodzin

Czwartek – 7 października; I czwartek miesiąca; wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Agnieszkę Jałowy, jej rodziców, za ++ Jana i Anielę Jałowy, ks. Romana Jałowy, ciotkę Gertrudę, rodzeństwo, Martinę, Anzelma i Franciszka Jałowy oraz za ++ z pokrewieństwa

Piątek – 8 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Władysława i Marię Jędrzejko, ++ dziadków Józefa i Marię Jędrzejko, Marcelego i Teklę Tymrakiewicz, za ++ z pokrewieństwa z obu stron, za  +  Sybillę  Tarkowską,  Ryszarda  Michta  oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  i  opuszczone

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Józefa i Ludmiłę Paterok,   dziadków, rodzeństwo, szwagrów Henryka Wieczorek i Józefa Jandę oraz za ++ z rodzin Marek, Szweda, Paterok i Wilkowski

Sobota – 9 października

7.00 Za ++ Julię, Albertynę i Marcelego Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synowe Marię i Klarę, zięciów Gerharda, Henryka i Jana, wnuków Jana i Ryszarda, Marię i Józefa Strokosz, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św.  Za + Erikę Langer w 1 rocznicę śmierci

9.30 Pogrzeb śp. Ilony Gasz z Lichyni  ( l. 56 )

Niedziela – 10 października; XXVIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Helenę Gołasz w 1 rocznicę śmieci

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jana i Eryki z okazji 40 – tej rocznicy ślubu oraz o Bożą opiekę dla córki, synów i ich rodzin

10.30 Za + Annę Klemczak, jej zięcia Jana oraz za ++ z rodzin Słupina i Termin

15.00 Lichynia. Różaniec święty


  1. Jutro w poniedziałek, od godz. 9.00, na Popicach i w Zalesiu Śląskim, zbiórka płodów ziemi – na potrzeby Seminarium Duchownego i Domu Księży Emerytów w Opolu
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na rzecz uboższych, uczących się dzieci i młodzieży
  3. W zakrystii lub telefonicznie można już zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy, gorąco do tego zachęcam
  4. Mocno zachęcam także do udziału w nabożeństwach różańcowych, które prowadzą nasze marianki
  5. Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej odbędzie się 17 października; suma odpustowa o godz. 11.00
  6. Pomiędzy Zalesiem Śląskim a Cisową został postawiony nowy krzyż z mini kapliczką Matki Bożej; bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło; poświęcenie odbędzie  się  w listopadzie
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, nry 1, 2 i 3;   z Lichyni – ul. Ogrodowa nr 1 oraz blok D, m. 1 i 2