Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 sierpnia 2014 r.

Poniedziałek – 4 sierpnia; wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

7.00 Za ++ Helenę i Eryka Zwiór, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z rodzin Zwiór, Długosz, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 5 sierpnia

7.00 Za + Paulinę Smykała

18.30 Lichynia. Za + męża Huberta Tudyka, jego rodziców Józefa i Katarzynę, Józefa Tudyka, za ++ rodziców Jana i Zofię, brata Józefa i Stanisławę Sidor oraz za ++ z rodzin Tudyka, Sidor i Gołąbek

Środa – 6 sierpnia; święto Przemienienia Pańskiego

7.00 Za + Józefa Szwancarz w miesiąc po śmierci

Czwartek – 7 sierpnia; I czwartek miesiąca

7.00 Do Bożej Opatrzności i MBNP, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny Niemiec oraz za ++ Renatę i Gintra Niemiec, Józefa Goły, Adama Majnusz oraz za ++ z pokrewieństwa Niemiec i Goły

Piątek – 8 sierpnia; wsp. św. Dominika, prezbitera

7.00 Za ++ Emanuela i Józefę Socha, rodziców z obu stron, dwie córki Gertrudę i Teresę, dwóch synów Alojza i Józefa, synową Matyldę, trzech zięciów Ericha, Hugo i Ernesta, za ++ z pokrewieństwa Socha, Nowak i Szefer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Lichynia. Za + Annę Ciupka oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 9 sierpnia; święto św. Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

7.00 Za + męża Gerarda Jochem, jego rodziców, brata Maksymiliana, za + ojca Teodora Prusko, jego syna Bernarda oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem i Prusko

7.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Róży Biskup z okazji 90 – tych urodzin oraz za + męża Romana

Niedziela – 10 sierpnia; XIX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Helenę i Hieronima Cedzich, synów, synowe i zięciów, za ++ Eleonorę i Hugona Stania, córkę, synów i synową, + Leonarda Swaczyna oraz za ++ z pokrewieństwa Cedzich, Stania i Swaczyna

9.00 Lichynia. Za + Annę Jędrusz w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za ++ rodziców Zbigniewa i Marię, ++ brata i teścia, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Korczyński, Skrzydeł i Noszka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące


1. Przeżywamy czas wakacji i urlopów; nie zapominajmy o Panu Bogu i praktykach religijnych

2. Sierpień to miesiąc trzeźwości; zachęcam do abstynencji od napojów alkoholowych

3. Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 18 – 23 sierpnia

4. W dniach 27 – 28 sierpnia ( środa, czwartek ) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Koszty z tym związane pokryte będą z funduszu służby liturgicznej naszej parafii. Przewozem naszych ministrantów, lektorek i kantorek zajmują się rodzice. Zapisy w zakrystii. Gorąco zachęcam!

5. Pielgrzymka marianek na Górę św. Anny odbędzie się w dniach 26 – 28 września ( piątek, sobota i niedziela ); na podobnych zasadach co ministranci

6. Światowe Dni młodzieży odbędą się w dniach 20 – 25 lipca 2016 r. w Krakowie

7. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Monika Koszucka z Zalesia Śląskiego i Henryk Misch z Krośnicy – zapowiedź III oraz Michał Kandziora z Zalesia Śląskiego i Justyna Niewrzol z Polskiej Nowej Wsi – zapowiedź I

8. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok A, m. 6, 7 i 8; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 23, 25 i 27