Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 stycznia 2016 r.

Poniedziałek – 4 stycznia

7.00 Za + siostrę Bogumiłę Duś, rodziców, za ++ synów Andrzeja i Rafała Rosły, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 5 stycznia

7.00 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

Środa – 6 stycznia; uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 Za + męża Tadeusza Kos, ojca Władysława, siostrę Zofię, brata Jana, teściów Jana i Kazimierę Kos oraz za ++ z pokrewieństwa Kos i Chudy

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Bernarda i Renatę Rochnia

10.30 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, za ++ Piotra i Jadwigę Skoluda, ich dzieci, za ++ Elżbietę i Konstantego Kandziora, ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda, Kandziora i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 7 stycznia; I czwartek miesiąca

6.45 Za + Annę Burda w 30 dzień po śmierci

Piątek – 8 stycznia

6.45 Za ++ rodziców Elfrydę i Jana Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, za + ojca Józefa Proksza, za wszystkich ++ z rodzin Matuszek, Krawiec, Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 9 stycznia

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, za ++ Marcina i Katarzynę Greif, Jana i Edytę Greif, Huberta i Marię Ziaja, Eryka Kolloch, Krzysztofa Pelc, Helenę i Jana Błoniarz i za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

Niedziela – 10 stycznia; Niedziela Chrztu Pańskiego

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Helenę Strużyna, Rudolfa Glomb, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Strużyna i Glomb oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Klarę Paterok w 9 rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodziny Wyschka

10.30 Msza św. pokolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Zalesia Śląskiego z ulic : Kościuszki, XV – lecia, Strzeleckiej, Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej                                        

17.00 Rożaniec za zmarłego śp. Emanuela Tiszbierek


1. Serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjmowanie odwiedzin kolędowych i za składane ofiary

2. W środę obchodzimy uroczystość Trzech Króli. Udział we Mszy św. obowiązkowy jak w niedziele. Po Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. Kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na misje święte

3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Św. Jadwigi, nry 35, 37 i 39; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 70, 72 i 74

  • Statystyka parafialna za 2015 r. : chrztów – 7; I Komunii św. – 9; bierzmowanych – 12; ślubów – 4; odwiedzin chorych – 157; pogrzebów – 23 ( w tym 3 przekazy ); rozdanych Komunii – ok. 45.000