Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 stycznia 2021 r.

Poniedziałek – 4 stycznia

7.00 Za + Pawła Majnusz, jego rodziców i rodzeństwo, bratową i szwagrów, Annę i Józefa Golly, ich ++ dzieci i wnuczkę, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Jałowy i Golly, Bertę Paździor i Zofię Majnusz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wtorek – 5 stycznia

7.00 Za + Zdzisława Kownackiego oraz za + żonę Agnieszkę Jałowy, rodziców z obu stron, siostrę Martynę, szwagra Jana, braci Franciszka i Anzelma, ks. Romana i ciotkę Gertrudę

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Lesik oraz za + syna Andrzeja, rodziców Lesik i Matuszek

Środa – 6 stycznia; uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Zuzanny z okazji 18 – tych urodzin

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Jońca, Józefa i Marię Cedzich, Ernesta i Marię Kowalski oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Jana Tiszbierek, jego rodziców, za ++ rodziców Jana i Franciszkę Witek, Jadwigę i Paula Prusko, Józefa i Marię Kusiek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 7 stycznia

7.00 Za ++ Emanuela i Hildegardę Tiszbierek oraz za ++ z rodzin Tiszbierek, Czeczor, Lipok, Szwedka, Michalski, Kremser, Niemiec i Slupik

Piątek – 8 stycznia

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Józefa i Ludmiłę Paterok, dziadków, rodzeństwo i szwagrów Henryka Wieczorek i Józefa Jandę oraz za ++ z rodzin Marek, Szweda, Paterok i Wilkowski

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński, za ++ z rodzin Kałuża, Korczyński i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Sobota – 9 stycznia

7.00 Za + Lucjana Madaler, Helenę i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowskiego oraz za ++ z rodzin Madaler, Błoniarz, Graif i Bubała

Niedziela – 10 stycznia; święto Chrztu Pańskiego

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Dronia, Majnusz, Matuszek i Kopa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

9.00 Lichynia.  Za ++ rodziców Józefa i Albinę Stiler, ++ ich dzieci Janinę, Reginę, Gabrielę, Norberta i Wernera, synową Krystynę, wnuczkę Krystynę oraz za ++ Aleksandrę i Gerarda Kolibaba

10.30 Msza św. kolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców Zalesia Śląskiego z ulic : XV – lecia, Strzeleckiej, Nowej, Powstańców  Śląskich,  Strażackiej  i  Ujazdowskiej


  1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary kolędowe składane na ubezpieczenie i podatki naszej parafii
  2. Dzisiaj po Mszach św. będą rozdawane piękne, pobłogosławione i poświęcone obrazki kolędowe. Proszę zabrać także tym parafianom, którzy są z różnych powodów nieobecni
  3. W środę uroczystość Trzech Króli. Po Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie kadzidła, kredy i wody. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby misyjne
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 54, 58 i 60;  z Lichyni – ul. Wolności, nry 17 i 19 oraz ul. Wiejska nr 1

Statystyka parafialna za 2020 r. : chrztów : 9; I Komunii św. : 8; bierzmowanych : 18 (dwa roczniki); ślubów : 2; odwiedzin chorych : 48 ;  pogrzebów : 24 (w tym 3 przekazy) ;  rozdanych Komunii  św. :    ok.  29.000