Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 września 2017 r.

Poniedziałek – 4 września

7.00 Za + ojca Pawła Pilch, + teścia Pawła Hadrian, za ++ Jana i Krystynę Wiatr oraz za wszystkich ++ z rodzin Pilch, Hadrian i Wiatr

8.00 Zalesie Śląskie. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży rodziców i wychowawców. Po Mszy św. błogosławieństwo przyborów szkolnych

Wtorek – 5 września

6.45 Za ++ rodziców Klarę i Konstantego Woźnica, siostrę Krystynę, brata Huberta oraz za ++ z pokrewieństwa Niemiec i Woźnica

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana, Zofię, Józefa i Stanisławę Sidor, Karola i Helenę Kroker, Mariannę Komander, Agnieszkę i Wawrzyńca Sidor, Jana i Katarzynę Gołąbek oraz za ++ z rodzin Kroker, Sidor i Gołąbek

Środa – 6 września

6.45 Za + męża Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, za + Łucję Pinkawa, zaginionego Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Agnieszkę i Emanuela Świerczek, Marię i Michała Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz i Durnaś oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 7 września; I czwartek miesiąca

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Szymona z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Piątek – 8 września; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Edwarda i Elżbietę Mateja, ich rodziców i rodzeństwo, Rudolfa Marek, jego rodziców oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda, jego syna Krystiana, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek i Jochem, za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Sobota – 9 września

7.00 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę, Józefa i Annę Tiszbierek oraz za ++ z pokrewieństwa Tiszbierek i Paździor

7.30 Za + Anielę Kopa – od Rady Parafialnej i szafarzy Komunii św.

Zalesie Śląskie . Spotkanie kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – klasy VI i VII podstawówki,; o 10.00 – klasa II gimnazjum i o 11.00 – klasa III gimnazjum – w malej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 10 września; XXIII Niedziela Zwykła; dożynkowa w Zalesiu Śląskim

7.00 Za ++ Marią i Georga Dembończyk, ich rodziców, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Paczuła oraz za ++ rodziców Paczuła i Wilkens

10.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Zalesia Śląskiego i Popic oraz za ++ rolników i pracujących na roli ( rozpoczęcie przed kościołem )

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory dożynkowe ( II )


1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i rodziców proszę o sumienne wypełnianie swoich uczniowskich i rodzicielskich obowiązków 

2. Zalesie Śląskie. O wykonanie ołtarzy żniwnych w kościele, zbiórkę darów i ofiar pieniężnych prosimy : z ul. Kościuszki – rodziny : Kroker, Mróz, Kolloch i Ciupka; z ul. Św. Jadwigi – rodziny : Biskup i Tiszbierek Krystian; z ul. Leśnickiej – rodzina Kroker; z ul. Dworcowej – rodzina Pawelczyk; z ul. Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej – rodziny : Glombik i Knop. Mieszkańcy bloków A i B, osiedla XV – lecia i Popic wykonują ołtarze żniwne wg tradycyjnych zwyczajów. Ze względu na imprezę dożynkową ołtarze żniwne prosimy wykonywać od godz. 12.00. Sprzątanie kościoła – od godz. 13.00

3. Dary i ofiary dożynkowe przeznaczone będą na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych ( godz. 16.00 )

4. W piątek po Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie ziarna siewnego i nasion

5. W niedzielę o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym w Opolu – pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich

6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 66 i 68 oraz z ul. Św. Jadwigi, nry 3 i 5; z Lichyni – ul. Wolności, nry 22, 24 i 28