Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 10 września 2023 r.

Poniedziałek – 4 września

6.45 Za + Elżbietę Pilch – od krewnych i znajomych

7.30 Zalesie Śląskie. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców;  po Mszy św. poświęcenie przyborów szkolnych

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 5 września

6.45 Za + córkę Beatę, rodziców Rozalię i Władysława Knet, Franciszkę Gabor, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Piotra i Józefę Koteluk, Pawła Szablicki, za ++ z rodzin Koteluk, Domerecki, Szablicki i Nalepa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 6 września

6.45 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców, brata Mariana, Łucję Pinkawa, za zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernbach i Durnaś oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 7 września; I czwartek miesiąca

6.45 Za + Elżbietę Pilch – od rodziny Wiatr

Piątek – 8 września; święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny

17.00 Lichynia. Za ++ Marię i Emila Bartcz, za ++ z rodzin Drońka i Ogaza oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków z obu stron, ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda, jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Sobota – 9 września

7.00 Za + Emanuela Madaler, ++ rodziców i rodzeństwo, Jana i Jadwigę Majnusz, córki i synów, za ++ Annę i Rochusa Piela, córkę Monikę Reimann, za ++ z rodzin Madaler, Majnusz i Blaut oraz za dusze opuszczone

7.30 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, ++ z rodziny Termin, Józefa i Annę Tiszbierek, rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Tiszbierek, Paździor i Nowak

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi klasy III; o godz. 10.00 z klasą VI i o godz. 10.45 z klasą VII podstawówki – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

11.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z okazji 50 – tej rocznicy ślubu Małgorzaty i Jana, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, pośrednictwo Matki Najświętszej i zdrowie dla całej rodziny

Niedziela – 10 września; XXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Pawła i Elżbietę Hubner, brata Ernesta, bratową Teresę, Anielę i Bartłomieja Wieczorek, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców, dziadków, siostrę Annę oraz za wszystkich ++ z rodzin Rudner, Skoluda, Bugiel, Piela, Knopp, Głowania, Tyślik, Gajda i Stolorz

10.30 Za + męża i ojca Joachima Paterok, za wszystkich ++ z rodzin Richter i Paterok oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( I )


  1. W imieniu sióstr zakonnych, ich podopiecznych i swoim składam gorące podziękowania za złożone dary i ofiary dożynkowe na ich potrzeby; także za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby naszej diecezji 
  2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców
  3. W piątek po Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo i poświęcenie ziarna i nasion
  4. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu; w kościele seminaryjnym w Opolu o godz. 14.00 pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich
  5. W zakrystii można zapisywać się na trzy dniową pielgrzymkę marianek na Górę św. Anny : 22 – 24 września (piątek, sobota i niedziela); wszystkie koszty będą pokryte z budżetu LSO
  6. Rodzicami chrzestnymi mogą być tyko osoby wierzące, regularnie praktykujące, po bierzmowaniu oraz żyjące na co dzień zgodnie z przykazaniami i moralnością chrześcijańską
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 4, 5 i 6 ; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  38, 40 i 42