Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 grudnia 2016 r.

Poniedziałek – 5 grudnia

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, brata Krzysztofa, bratową Monikę oraz za ++ rodziców Pawła i Różę Francki, bratową Jolantę i za wszystkich ++ z obu stron

Wtorek – 6 grudnia; wsp. św. Mikołaja, biskupa

16.30 Lichynia. Roraty. Za ++ rodziców Władysława i Marię Jędrzejko, ++ dziadków z obu stron, członków rodziny zesłanych na Sybir, ++ Sybillę Tarkowską i Ryszarda Michtę , za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Roraty. Za ++ rodziców Walerię i Jerzego Smandzich, za ++ z pokrewieństwa Niesłony, Puzik, Smandzich i Dworaczek oraz za ++ z rodziny Sobota

Środa – 7 grudnia; wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Huberta i Marię Golly, Janinę i Władysława Łazinowski oraz za ++ z tych rodzin

Czwartek – 8 grudnia; uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Marek, ich synów Pawła i Józefa, rodziców Elżbietę i Jana Lazarek, syna Mikołaja, zięcia Waldemara, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i za dusze w cz. c.

16.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Marii oraz za + męża Maksa Czakai

18.00 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, + Józefę Cedzich, dziadków z czterech stron, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w c. c.

Piątek – 9 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za + syna Łukasza Sola, ojca Jerzego Werner, brata Teodora, siostrę Barbarę, Elżbietę, Stanisława i Jerzego Celt oraz za ++ z rodzin Sola, Werner, Małek i Celt

18.00 Roraty. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, Gerharda i Joannę Mazura, synową Anielę, ich rodziców i rodzeństwo, ojca Bronisława Lesikiewicz, jego rodziców, brata, za ++ z rodzin Adamik, Rochnia, Mazura, Kucza, Azarczyk, Hajok, Szefer, Przeździng i Braunn, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 10 grudnia

7.00 Za + Annę Burda w 1 rocznicę śmierci

8.00 Roraty. Za ++ rodziców Gertrudę i Hugo Cedzich, za + ojca Kazimierza Woźniok, ++ Antoniego i Marię Kapica oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania III klasy gimnazjum – w małej salce ( … ). Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 11 grudnia; III Niedziela Adwentu ( Gaudete )

7.00 Za + męża Tadeusza Kos, ojca Władysława, siostrę Zofię, brata Jana, teściów Jana i Kazimierza Kos oraz za ++ z pokrewieństwa Kos i Chudy

9.00 Lichynia. Za + Pawła Szeja w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Jadwigę i Pawła, syna Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, Anielę Grabowską, Engelharda Koziołek i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej ( I )


1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby diecezjalnego i powszechnego Kościoła; również za zamawiane Msze św. na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje

2. W zakrystii można nabywać pobłogosławione i poświęcone świece w cenie 5 zł. i opłatki świąteczne

3. W czwartek obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; gorąco zachęcam do udziału w Eucharystii ku czci Matki Bożej ( … )

4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

5. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; prosimy o zrozumienie i życzliwość

6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejsza niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 8, 9 i 10; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 1, 9 i 11