Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 grudnia 2022 r.

Poniedziałek – 5 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty i Msza św. Za + Rozalię Sobieraj

18.00 Roraty i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji emerytów górniczych i ich rodzin oraz za ++ górników

Wtorek – 6 grudnia; wsp. św. Mikołaja, biskupa

16.30 Lichynia. Roraty i Msza św. Za + syna Łukasza Sola, ++ rodziców Marię i Jerzego Werner, brata Teodora, siostrę Barbarę, + zięcia Marka Konstanciak, + Jerzego Celt, jego rodziców Elżbietę i Stanisława oraz za ++ z rodzin Sola, Werner, Małek i Celt

18.00 Roraty i Msza św. Za ++ rodziców Hugo i Gertrudę Cedzich, za + ojca Kazimierza Woźniok, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 7 grudnia; wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Roraty i Msza św. Za ++ Marię i Huberta Goly, syna Jerzego oraz za ++ Janinę i Władysława Łazinowski

Czwartek – 8 grudnia; uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ rodziców Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ dziadków Majnusz, Gasz, Tiszbierek i Cedzich oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Za + Stefanię Duda – od zarządu DFK Lichynia

18.00 Za + Erykę Grewe, męża Adolfa, syna Andrzeja, za + Patryka Hennek oraz za ++ z rodzin  Pawliczek i Grewe

Piątek – 9 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty i Msza św. Za ++ rodziców Elżbietę, Gertrudy i Bernarda Rudner, Annę i Jerzego Skoluda, siostrę Annę Stolorz oraz za ++ z rodzin Rudner, Bugiel, Knop, Skoluda, Głowania i Stolorz

18.00 Roraty i Msza św. Za + Alfreda Leszczyna, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Agnieszkę i Tomasza  Mróz, zięcia Norberta, jego rodziców, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej   oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 10 grudnia

7.00 Za + Jerzego Greif, jego rodziców Agnieszkę i Wiktora Greif, za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka,++ synów Józefa i Huberta, wnuka Jerzego, Annę i Henryka Krawiec, dziadków z obu stron, za + Romana Krawiec i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Roraty i Msza św. Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę Teresę, zięcia, siostrę zakonną Elifę,  Jana i Wiktorię Jokiel, dwóch synów, synową, trzy córki, zięciów, Gizelę i Huberta Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski, Jokiel i Przybyła

Niedziela – 11 grudnia; III Niedziela Adwentu  ( Gaudete)

7.00 Za ++ Franciszka i Adelajdę Proksza, ich syna Reinharda, wnuczkę Evelyn, Józefa i Marię Strokosz, dwóch synów, synową, wnuka Jana oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Proksza, Donat, Strokosz i Stypa

9.00 Lichynia. Za + Franciszka Tulik w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Jadwigę i Pawła, synów Gerarda i Teodora Jochem, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki  (II)


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, diecezji i Kościoła na Wschodzie
  2. Bóg zapłać także za ofiary składane na wodę, wywóz śmieci z cmentarza i na opał do kościoła oraz za zamawiane Msze św. na  nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje
  3. W zakrystii można nabywać pobłogosławione i poświęcone świece „Caritas” w cenie 7 zł. i opłatki świąteczne na stół wigilijny
  4. Mocno zachęcam do udziału w Mszach świętych i nabożeństwach adwentowych oraz do spowiedzi św.
  5. W sobotę o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym w Opolu odbędą się święcenia biskupie ks. Waldemara Musioła; pamiętajmy o nim w naszych modlitwach
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 25, 27 i 29 ; z Lichyni – ul. Daszyńskiego nry 21, 25 i 27