Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 kwietnia 2021 r.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 5 kwietnia

7.00 Za + Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Komander, Matuszek, Gamon i Mynarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Maksymiliana i Paulinę Wypich, Alfreda i Edeltrudę Mazurek, brata Gerarda, za ++ z rodzin Wypich, Świtula i Mazurek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców i rodzeństwo, syna Józefa, za + Herberta Lukosz, jego rodziców, za ++ Joachima Szala, Barbarę Cedzich i Konrada Szulke oraz za  ++ z pokrewieństwa Nowak, Bodynek i Lukosz

Wtorek w oktawie Wielkanocy – 6 kwietnia

7.00 Za + Norberta Jochem, ojca Ericha, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Gerarda, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, zięciów i synowe oraz  za ++ z pokrewieństwa Jochem i Imiela

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, Joachima i Edytę Gasz,  za ++ dziadków, za ++ z rodzin Gasz, Pyka, Szopa i Michalik oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa w oktawie Wielkanocy – 7 kwietnia

6.45 Za ++ Hildegardę i Zygfryda Stibler, ++ rodziców, za + Józefa Bodynek, ++ rodziców oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

7.15 Za + Jerzego Bienia w miesiąc po śmierci

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 8 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, córki Łucję i Marię, synowe Marię i Klarę, zięciów Henryka, Jana i Gerharda, wnuków Ryszarda i Jana,  za ++ Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek, Pawła i Brygidę  Goldner oraz za dusze ++ z pokrewieństwa Flaszer, Konieczny i Matuszek

Piątek w oktawie Wielkanocy – 9 kwietnia

6.45 Za + męża Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha, Henryka i Józefa, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, jej męża Franciszka, syna Andrzeja, za ++ Angelę, Norberta i Joachima Duda, ++ rodzeństwo z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Rochnia, Szopa i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + matkę Gabrielę Prus, dziadków Czesława i Agnieszkę Weltrowski, Czesława i  Krystynę  Wójcik  oraz  za  ++  Irenę  i  Jana  Koziarski

Sobota w oktawie Wielkanocy – 10 kwietnia

7.00 Za ++ Annę i Franciszka Pszczelorz, synów Jana, Józefa i Pawła – żonę Jadwigę oraz za ++ z pokrewieństwa Pszczelorz i Pawliczek

7.30 Za + Klarę Flaszer w 1 rocznicę śmierci  

9.30 Pogrzeb śp. Walburgi Kolloch z ul. Św. Jadwigi  ( l. 90 )

Niedziela – 11 kwietnia; II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Malik, synów Kurta i Karola, Józefa Kapica, Wiktorię  i Karola Jeleń, syna Huberta, za wszystkich ++ z rodzin Malik, Jeleń, Paruzel i Książko oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Gabrielę Stiler w 1 rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo, Aleksandrę i Gerarda Kolibaba oraz za + Krystynę Krzyżosiak

10.30 Za ++ rodziców Marię i Zbigniewa, Weronikę i Józefa, brata Leszka, jego żonę Barbarę, ich córkę Lillę, za ++ z pokrewieństwa Korczyński, Skrzydeł i Noszka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Czesławy z okazji urodzin

15.00 Lichynia. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego


  1. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Triduum Paschalnego
  2. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego
  3. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie  kościoła  prosimy  rodziny  –  z  ul .  Kościuszki, nry  23,  25  i  27;    z  Lichyni  –  ul.  Ogrodowa,  blok  C  m.  4  oraz  blok  B m. 1  i  2