Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 listopada 2018 r.

Poniedziałek – 5 listopada

17.00 Lichynia. Za + Marię Wolowski w miesiąc po śmierci

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + Janinę Makosz w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 6 listopada

6.45 Za + Amalię Jałowy, rodziców Romana i Juliannę Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz i  za ++  z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + Jana Poloczek, ojca Józefa oraz za ++ dziadków Poloczek i Wawro

Środa – 7 listopada

6.45 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk i za ++ z pokrewieństwa

7.15 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Wilkowski

Czwartek – 8 listopada

17.00 Zalesie Śląskie. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza  z okazji urodzin  ( Ch. )  Po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej na plebanii – zapraszam

Piątek  – 9 listopada; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + męża Alfreda Mazurek, syna Gerarda, rodziców Annę i Romana Mazurek, szwagra Ericha, szwagierkę Małgorzatę i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł, ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski,  Korczyński  i  Pichur  oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Sobota – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

7.00 Za ++ Gerharda Henkel i Józefa Matauszek oraz za ++ z pokrewieństwa

7.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Franciszka oraz dla jego rodziców, chrzestnych, siostry i dziadków

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – klasa VI podstawówki; o 10.00 – klasa VII i VIII podstawówki; o 11.00 – klasa III gimnazjum; w sali konferencyjnej. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 11 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców Pawła i Brygidę, brata Helmuta, teściów Marię i Franciszka, szwagra Alfonsa oraz za ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Lesik oraz za ++ rodziców Lesik i Matuszek

10.30 Za + Ludwika Waloszek, córkę Reginę Friedek, za ++ rodziców Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, synową Anielę, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka, syna Emila oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( I )


  1. Serdeczne Bóg zapłać naszym mariankom za pobożne i solidne prowadzenie nabożeństw różańcowych oraz służbę przy sztandarze;  gorące Bóg zapłać również za ofiary zaleckowe i na potrzeby chrześcijan w Pakistanie
  2. Od jutra, do odwołania – oprócz niedziel – Msze św. będą odprawiane w sali konferencyjnej 
  3. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do kontroli i konkursu
  4. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie
  5. Mocno zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje
  6. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza. Zachęcam do ofiarności, tym bardziej, jak dobrze wiemy, wydatki na te cele ciągle wzrastają
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic,  nry 33, 34, 35 i 36;     z  Lichyni – ul. Wiejska, nr 2 oraz ul. Daszyńskiego, nry 72 i 74