Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 lutego 2018 r.

Poniedziałek – 5 lutego; wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy

6.45 Za ++ Matyldę, Lidię i Józefa Pawelczyk, brata Józefa i bratową Stanisławę, za ++ rodziców Jana i Zofię Sidor oraz za ++ z pokrewieństwa Pawelczyk, Gołąbek i Sidor

17.00 Lichynia. Za + Józefę Duda w 30 dzień po śmierci oraz jej męża Wilhelma

Wtorek – 6 lutego; wsp. świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

6.45 Za ++ Pawła i Agnieszkę Matuszek, Piotra i Stefanię Ratużny, ich syna Jana, za + ojca Jana Duda, jego rodziców Romana i Łucję oraz za ++ dziadków Elżbietę i Stanisława Celt

17.00 Lichynia. Za + męża Gintra Grosz, za ++  z rodzin Grosz, Bargiel, Namysło i Skóra oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Środa – 7 lutego

6.45 Za + syna Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, za ++ syna, córki i zięciów, za ++ Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak, Pinkawa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 8 lutego

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Pawła i Agnieszkę Matuszek, Henryka i Annę Krawiec, Elfrydę i Jana Majnusz, Piotra, Stefanię i Jana Ratużny, Adelajdę Szeterlak i za dusze w czyśćcu cierpiące   ( Dz. )

Piątek – 9 lutego

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Adelajdę i Adolfa Wilkens, Maksymiliana i Hildegardę  Paczulla oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

18.30 Za ++ Teresę i Pawła Paterok, Józefa i Annę Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, synów Zygfryda, Reinholda i Józefa, córki Emilię i Annę, zięciów Stefana i Gintra oraz  za  ++   z  tych  pokrewieństw

Sobota – 10 lutego; wsp. św. Scholastyki, dziewicy

7.00 Za ++ Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z rodzin Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz  za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 8.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 9.00 – spotkanie  z III klasą gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

15.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Matki Boskiej, z okazji 50 – tej rocznicy urodzin Mirosławy Adamik

Niedziela – 11 lutego; VI Niedziela Zwykła; Dzień Chorego

7.00 Za ++ Anielę i Franciszka Kopa, + wnuka Marka oraz za ++ z rodzin Kopa i Tiszbierek

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Dawid oraz o opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla wnuczki Alicji

10.30 Za + zięcia Marcina Fedyczkowskiego, rodziców Lucjana Madaler, Jana i Helenę Błoniarz  oraz  za  ++  z  rodzin  Madaler,  Błoniarz,  Grajf  i  Bubała

11.30 – 17.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem. ( w godzinach 11.30 – 13.00 adorują mieszkańcy Popic )


  1. Jutro – w poniedziałek – po Mszach św. błogosławieństwo wody i chleba ku czci św. Agaty
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  3. Również w przyszłą niedzielę rozpoczynamy adorację Przenajświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu. Kolejne dni adoracji to : w Zalesiu Śląskim w poniedziałek, w godzinach 7.30 – 16.00;  w Lichyni  –  we wtorek, w godzinach  13.00 – 17.00
  4. Wizytacja biskupia w naszej parafii odbędzie się – jak już wiemy – w sobotę i niedzielę : 17 i 18 lutego
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z  ul. Kościuszki, nry 50, 54  i 56;     z  Lichyni  –  ul. Daszyńskiego, nry 25, 31  i  37