Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 marca 2018 r.

Poniedziałek – 5 marca

6.45 Za ++ Jadwigę i Teodora Augustyn, syna Ditra oraz za ++  z pokrewieństwa Augustyn i Koschella

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Duda

Wtorek – 6 marca

6.45 Za + męża Józefa Socha, rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, siostrę Annę, brata Józefa oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Patrok

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra, rodziców Teodora i Zofię Lisoń oraz za ++ starzyków z obu stron

Środa – 7 marca

6.45 Za + Jana Starkuła, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Marię i Franciszka Kaleta, Hildegardę i Alfreda Gaczyński,  za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkuła, Marek, Kwiotek i Gaczyński

Czwartek – 8 marca; Dzień Kobiet

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Teresę i Franciszka Majnusz, ich rodziców Emilię i Franciszka Krokier, Martynę i Franciszka Majnusz, Rozalię i Konrada Mnich, Elfrydę i Jana Majnusz, Elżbietę, Władysława i Jana Wilkowski, Ryszarda Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Krokier i Mnich  ( Dz. )

Piątek – 9 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Adelajdę i Ericha Moszko, ojca Wilhelma Kolonko, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za + Ericha Szefer w 13 rocznicę śmierci, za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha, za ++ kapłanów   i siostry zakonne oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 10 marca

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel, ich rodziców i rodzeństwo, za + syna Grzegorza Kandziora, Annę Stolorz, Stefanię Dziuba, za ++ z rodzin Nierychlo, Bezia, Kral, Jelito, Bugiel i Kandziora

7.30 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Weroniki z okazji 10 – tych urodzin

Niedziela – 11 marca; IV Niedziela Wielkiego Postu ( Laetare ); rozpoczęcie Misji świętych

7.00 Za + mamę Annę Kaufman, jej rodziców i rodzeństwo, teścia Jana Goldberg, Rafała i Adolfa Skrobek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Goldberg, Kaufman i Skrobek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Hildegardę i Leona Szablicki, Stefanię i Ericha Sojka oraz za ++  z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka i Domin   ( Pl. )

10.30 Do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Dawida Bomba oraz dla jego brata Mateusza, rodziców, chrzestnych i dziadków

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( ks. Proboszcz )


  1.  Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Misyjnego Dzieła Pomocy i naszej diecezji
  2. Rozpoczęliśmy wymianę podłogi w sali konferencyjnej Domu Katechetycznego; nieunikniona będzie również wymiana podłogi w małej salce. Przyczyną tej inwestycji jest ogromne zawilgocenie budynku, który kiedyś był budynkiem inwentarskim
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na wymianę podłóg w budynku katechetycznym
  4. W niedługim czasie czeka nas również zakup nowego kontynera dla potrzeb naszego cmentarza
  5. Za tydzień rozpoczynamy Misje święte; będą trwać przez 8 dni. Przeprowadzi je o. Jonasz Pyka, gwardian franciszkanów z Góry św. Anny; już dzisiaj gorąco zapraszamy do udziału ( mają miejsce raz na 10 lat )
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Ewa Marek z Zalesia Śląskiego i Sebastian Klyszcz z Strzelec Opolskich – zapowiedź II
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 96, 98 i 102; z Lichyni – ul. Daszyńskiego nr 65 i ul. Wolności, nry 4 i 5

Misje święte w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zalesiu Śląskim (11-18 marca 2018 r.)

Niedziela – 11 marca; rozpoczęcie Misji św.

7.00 Msza św. i nauka na rozpoczęcie Misji św.

9.00 Lichynia. Msza św. i nauka na rozpoczęcie Misji św.

10.30 Msza św. i nauka na rozpoczęcie Misji św.

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( ks. Proboszcz )

Poniedziałek – 12 marca

8.00 Msza św. i nauka ogólna

15.00 Misje św. dla dzieci szkoły podstawowej i przedszkola

16.30 Lichynia. Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

18.30 Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

Wtorek – 13 marca

8.00 Msza św. i nauka ogólna

15.00 Misje św. dla dzieci szkoły podstawowej i przedszkola

16.30 Lichynia. Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

18.30 Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

Środa – 14 marca

8.00 Msza św. i nauka ogólna

15.00 Misje św. dla dzieci szkoły podstawowej i przedszkola

16.30 Lichynia. Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

18.30 Msza św. i nauk ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

Czwartek – 15 marca

8.00 Msza św. i nauka ogólna

16.30 Lichynia. Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla marianek, ministrantów, ministrantek, kantorek, lektorów i lektorek

18.30 Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla marianek, ministrantów, ministrantek, kantorek, lektorów i lektorek

Piątek – 16 marca

8.00 Msza św. i nauka ogólna

16.30 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Po Mszy św. nauka stanowa dla chorych i seniorów naszej parafii  ( możliwość przyjęcia sakramentu chorych )

18.30 Droga krzyżowa i Msza św. Po Mszy św. nauka stanowa dla chorych i seniorów naszej  parafii   ( możliwość przyjęcia sakramentu chorych  )

Sobota – 17 marca

9.00 Lichynia. Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla Rady Parafialnej, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., Róż Różańcowych i margaretek

11.00 Msza św. i nauka ogólna. Po Mszy św. nauka stanowa dla Rady Parafialnej, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., Róż Różańcowych i margaretek

Niedziela – 18 marca; zakończenie Misji św.

7.00 Msza św. i nauka na zakończenie Misji św.

9.00 Lichynia. Msza św. i nauka na zakończenie Misji św.

10.30 Msza św. i nauka na zakończenie Misji św.

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( ks. Proboszcz)

Okazja do spowiedzi świętej wielkanocnej będzie przed i w trakcie nabożeństw

Niedzielna kolekta przeznaczona będzie na potrzeby ojca Jonasza Pyki  i zakonu franciszkanów  z  Góry  św.  Anny