Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 października 2020 r.

Poniedziałek – 5 października; wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Władysława  i Marię Jędrzejko, ++ dziadków Józefa i Marię Jędrzejko, Marcelego i Teklę Tymrakiewicz, za ++ z pokrewieństwa z obu stron, za ++ Sybillę Tarkowską i Ryszarda Michta oraz za dusze w czyśćcu cierpiące i opuszczone

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ Marię i Hermana Knop, zięciów Franciszka i Stefana, Jana, Jerzego, Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, Krystynę i Waltra Dreja, Józefa Walczyk, Annę i Józefa Kaiser, Ritę Faber, za ++ z pokrewieństwa oraz za ++ z rodzin Kwoczała i Weszka

Wtorek – 6 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Bożej, jako podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

18.30 Różaniec i Msza św. Do Bożej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Bożej Różańcowej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Chwałek

Środa – 7 października; wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Jana Jałowy, żonę Anielę, ks. Romana, ciotkę Gertrudę, syna Anzelma oraz za ++ z rodzin Jałowy i Grochla

Czwartek – 8 października

17.00 Różaniec i Msza św. szkolna. Za + Annę Krawiec w 1 rocznicę śmierci

Piątek – 9 października

9.30 Pogrzeb śp. Eryki Langer z ul. Kościelnej  ( l. 90 )

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. szkolna. Za + męża Pawła Makosz, jego rodziców i braci, rodziców Marię i Waltra Wolowski, brata Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ Jana i Augustynę Smarzoch, ich syna Franciszka, Ignacego i Martę Lazarek, dziadków z obu stron oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

Sobota – 10 października

7.00 Za + Jadwigę Latiszew, jej rodziców Agnieszkę i Mariana Gazda, Marię i Augusta Latiszew, Wilhelma Świdrak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św. Za + ojca Józefa Langer, brata Jana Strokosz, Gizelę Kurasz, Gerharda Henkel, Zygfryda Fraszka, za ++ z rodzin Fleischer, Strokosz, Langer, Pustułka, Daniel, Watzlawik      oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 Pogrzeb śp. Heleny Gołasz z ul. Kościuszki  ( l. 84 )

Niedziela – 11 października; XXVIII Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Malik oraz za ++ z rodzin Malik i Jeleń

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jadwigi z okazji 80 – tych urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Teresy Gruszka z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

15.00 Lichynia. Nabożeństwo różańcowe


  1. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu seminarium, księży emerytów, sióstr zakonnych i ich podopiecznych za ofiarowane dary z płodów ziemi na ich potrzeby; także za ofiary składane dzisiaj do puszek na rzecz uczących się dzieci i młodzieży z uboższych rodzin w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  3. W zakrystii można zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy. Gorąco zachęcam!
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia,  nry 11, 13 i 15 ;    z Lichyni  –  ul. Ogrodowa , nry 1A/1, 1A/ 2 i 2a