Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 sierpnia 2013 r.

Poniedziałek – 5 sierpnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Róży oraz za + męża Romana Biskupi i wnuka Michała Matuszek

Wtorek – 6 sierpnia; święto Przemienienia Pańskiego

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Gnielka oraz za ++ rodziców Albinę, Elżbietę i Antoniego Gnielka i za + Ericha Kolloch

18.30 Lichynia. Za + męża Huberta, jego rodziców Józefa, Katarzynę i Józefa Tudyka, za ++ rodziców Jana i Zofię, brata Józefa, Stanisławę Sidor oraz za wszystkich ++ z rodzin Tudyka, Sidor i Gołąbek

Środa – 7 sierpnia

7.00 Za ++ Helenę i Eryka Zwiór, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z rodzin Zwiór, Długosz, Mróz i Cedzich oraz za dusze opuszczone

Czwartek – 8 sierpnia; wsp. św. Dominika, prezbitera

7.00 Za ++ Antoniego i Łucję Marek, ich córkę Martę, za ++ Karola i Wiktorię Jeleń oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Marek i Jeleń

Piątek – 9 sierpnia; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patr. Europy

7.00 Za ++ Annę i Ericha Jorgel, syna Norberta, Jerzego Strzępek, Jana i Marię Kostoń oraz za ++ z pokrewieństwa Roter, Jorgel i Kostoń

18.30 Lichynia. Za + rodziców Annę i Jerzego Skoluda, Gertrudy i Bernarda Rudner oraz za + siostrę Annę Stolorz

Sobota – 10 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Paula Vogel, ich synów Georga i Rudolfa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

7.30 Za + Jana Greif w miesiąc po śmierci

11.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Kamili Dombrowskiej i Grzegorza Jochem

Niedziela – 11 sierpnia; XIX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Konrada Cholewa, Emilię i Franciszka Majnusz, za ++ rodzeństwo Marię, Leona i Ernesta oraz za ++ z pokrewieństwa Majnusz i Paterok

9.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, rodziców z obu stron i za ++ rodzeństwo

10.30 Za + męża i ojca Jana Tiszbierek, rodziców Antoniego i Klarę Tiszbierek, Jana i Franciszkę Witek, Paulinę i Jadwigę Prusko, Stefanię Dziuba oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

 ——————————————————————————————————————————

1. Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w Częstochowie odbędzie się w dniach 19 – 24 sierpnia

2. Dwudniowa pielgrzymka ministrantów na Górę św. Anny odbędzie się w dniach 26 – 27 sierpnia ( poniedziałek i wtorek ); zapisy w zakrystii. Koszty pokryte będą z budżetu Liturgicznej Służby Ołtarza. Gorąco zachęcam. Przewozem dzieci i młodzieży zajmują się rodzice

3. Trzydniowa pielgrzymka marianek na Górę św. Anny odbędzie się w dniach 27 – 29 września ( piątek, sobota i niedziela), na tych samych zasadach co ministranci. Zapisy również w zakrystii

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Grażyna Kapica z Popic i Krystian Otte z Białej Prudnickiej – zapowiedź III

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 8, 9 i 10; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 60, 64 i 66