Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 sierpnia 2019 r.

Poniedziałek – 5 sierpnia

7.00 Za ++ rodziców Różę i Romana Biskup oraz za + żonę Barbarę

17.00 Lichynia. Za + Pawła Makosz w miesiąc po śmierci

Wtorek – 6 sierpnia; święto Przemienienia Pańskiego

7.00 Za + Katarzynę Imiela w miesiąc po śmierci

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Bick

Środa – 7 sierpnia

7.00 Za + Pawła Pinkawa, jego żonę Annę, ++ dziadków Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, Brunona i Łucję Pinkawa oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

Czwartek – 8 sierpnia; wsp. św. Dominika, prezbitera

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców Marcina i Katarzynę Grajf, syna Jana, żonę Edytę,  za ++ Jana i Helenę Błoniarz, Eryka Kolloch, Krzysztofa Pelc i Marcina Fedyczkowski oraz za dusze         w czyśćcu cierpiące

Piątek – 9 sierpnia; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męcz., patronki Europy

7.00 Za + Barbarę Biskup, rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana Wilkowski – od rodzin Strzelczyk, Kulak i Wilkowski

17.00  Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, brata Joachima, rodziców Elżbietę i Jerzego Szopa, dziadków z obu stron oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Sobota – 10 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za + Bernarda Jochem, jego rodziców Marię i Henryka, dziadków z obu stron, za ++ z  pokrewieństwa  Jochem  i  Imiela  oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

11.00 Ślub  konkordatowy : Nocoli  Flajszer  i  Pawła  Litwińskiego

Niedziela – 11 sierpnia; XIX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Helenę i Hieronima Cedzich, córkę, zięcia, synów i synowe, za ++ Eleonorę i Hugona    Stania, córkę, zięcia, synów i synowe, + Leonarda Strużyna, za wszystkich ++ z pokrewieństwa           oraz  za  ++  kapłanów

9.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Jana i Emilię Augustyn oraz za + brata Jerzego

10.30 Za + Jana Tiszbierek, rodziców Antoniego i Klarę Tiszbierek, Jana i Franciszkę Witek, Jadwigę i Paulinę Prusko, Marię Kusiek, za ++ z rodzin Tiszbierek, Witek, Prusko i Kusiek oraz za dusze w  czyśćcu  cierpiące


  1. Narodowy Instytut Dziedzictwa wyraził chęć wpisania tradycji układania kwietnych dywanów w uroczystość Bożego Ciała w Zalesiu Śląskim na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Oprócz informacji na temat Bożego Ciała w naszej parafii potrzebne są jeszcze stare zdjęcia, od lat 90 – tych wstecz. Istnieje szansa, że uda się ten zwyczaj umieścić w przyszłości na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Informacje i stare zdjęcia prosimy dostarczyć albo do Księdza Proboszcza albo do p. Błażeja Duka – do połowy sierpnia
  2. W sobotę i niedzielę w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim obchody ku czci św. Jacka
  3. Ministranci mogą się już zapisywać na dwudniową pielgrzymkę na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach 27 i 28 sierpnia (wtorek i środa ); gorąco zachęcam
  4. Na naszej stronie internetowej został zamieszczony konkurs z wiedzy religijnej, o nagrodę Księdza Proboszcza, w którym  mogą  brać  udział  całe  rodziny
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry  27,  29  i  33 ;    z  Lichyni – ul. Ogrodowa, nry  1,  2  i  3