Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 września 2016 r.

Poniedziałek – 5 września

6.45 Za ++ rodziców Marcelego, Juliannę i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, córkę Łucję, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek, za + Ryszarda Flajszer oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny i Matuszek

Wtorek – 6 września

6.45 Za ++ Klarę i Konstantego Woźnica, córkę Krystynę, syna Huberta oraz za ++ z pokr. Woźnica i Niemiec

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Bernarda Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 7 września

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Paterok oraz za + ojca Serafina, brata Joachima, dziadków Paterok, Sosnowski, Richter i Morawiec

7.15 Do Opatrzności Bożej i MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc Bożą i zdrowie dla rodzin Wyrwol, Kirchrath i Stefaniak

Czwartek – 8 września; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców, syna Józefa, za + Herberta Lukosz, jego rodziców, za + Joachima Szala oraz za ++ z pokrewieństwa Nowak, Bodynek, Lukosz i Szala. Po Mszy św. błogosławieństwo i poświęcenia ziarna siewnego i nasion ( Dz. )

Piątek – 9 września

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Marię Barcz, poległego męża Emila oraz za ++ z rodzin Drońka i Ogaza. Po Mszy św. błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion

18.30 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę, Józefa i Annę Tiszbierek oraz za ++ pokr. Tiszbierek

Sobota – 10 września

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich rodziców i rodzeństwo, szwagierkę Mariannę Piechaczek, szwagra Edwarda Sładek, jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Mateusza Bomba oraz dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z kandydatami do I Komunii św., – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z mariankami – w małej salce. W programie m.in. konferencja, wymiana medalików i sprawy organizacyjne. Zapraszam wszystkie marianki naszej parafii

14.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Floriana, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla strażaków z okazji 120 – tej rocznicy działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim oraz za ++ strażaków

Niedziela – 11 września; XXIV Niedziela Zwykła; dożynkowa w naszej parafii

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, + matkę chrzestną Annę Paruzel, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

8.45 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podzięk. za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Lichyni oraz za ++ rolników ( rozpoczęcie przed kościołem; Pl. )

10.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w pracy na roli dla mieszkańców Zalesia Śląskiego i Popic oraz za ++ rolników i pracujących na roli ( rozpoczęcie przed kościołem )

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory dożynkowe ( I )


1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież i rodziców proszę o sumienne wypełnianie swoich uczniowskich i rodzicielskich obowiązków ( … )

2. Zalesie Śląskie. O wykonanie ołtarzy żniwnych w kościele, zbiórkę darów i ofiar pieniężnych prosimy : z ul. Kościuszki – rodziny Bomba, Szopa, Marek i Tiszbierek Joachim; z ul. Św. Jadwigi – rodziny: Matuszek i Gnielka; z ul. Leśnickiej – rodzina Dronia; z ul. Dworcowej – rodzina Niemiec Kornelia; z ul. Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej – rodziny Nowak i Proksza. Mieszkańcy bloków, Popic i osiedla XV – lecia wykonują ołtarze żniwne wg tradycyjnych zwyczajów. Ołtarze żniwne prosimy wykonywać od godz. 15.00, zaś sprzątanie kościoła od godz. 17.00 Lichynia. O pomoc w przygotowaniu ołtarzy żniwnych prosimy rodziny : Kozioł, Mrachacz, Duda Antoni, Kępkowski, Milicz, Nizioł, Ogaza, Gasz, Nowak i Lesik

3. Dary i ofiary dożynkowe przeznaczone będą na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych ( godz. 15.00 )

4. W niedzielę o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym w Opolu – pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, nry 2a, 2b i 3 ; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 48, 52 i 52a ***