Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 5 – 11 września 2022 r.

Poniedziałek – 5 września

6.45 Za ++ Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, wnuków Ryszarda i Jana, córki Łucję i Marię, synowe Marię i Klarę, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek, Pawła Goldner, żonę Brygidę, Cecylię Smuszowicz, Klarę Malek oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny i Matuszek

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Daniel, jego rodziców, rodziców Józefa i Marię Mikołaszek, trzech braci, siostrę, za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Skoluda oraz za ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 6 września

6.45 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców, brata Mariana, Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, za + matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernbach i Durrnaś oraz za ++ kapłanów,  siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Marię i Emila Bartcz, za ++ z rodzin Drońka i Ogaza oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

Środa – 7 września

6.45 Za ++ rodziców Klarę i Konstantego Woźnica, ich syna Huberta, córkę Krystynę, za ++ z rodziny Woźnica, za ++ Konstantego i Antoniego Niemiec oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 8 września; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, Józefa i Annę Tiszbierek, rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Paździor, Tiszbierek, Nowak i Gołąbek  ( Dz. )

Piątek – 9 września

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Piotra i Józefę Koteluk, Pawła Szablicki oraz za ++ z rodzin Koteluk, Domerecki, Szablicki i Nalepa

18.30 Za + Alfonsa Termin, jego żony Annę i Weronkę, córki Wilhelminę, Łucję i Stefanię, synów Franciszka i Bernarda, za ++ zięciów i synowe, za ++ Antoniego i Katarzynę Chwałek oraz za wszystkich ++ z rodzin Termin i Chwałek

Sobota – 10 września

7.00 Za + Emanuela Madaler, jego ++ rodziców, rodzeństwo, bratową, szwagierkę i teściów, za ++ kapłanów i siostry zakonne oraz za ++ z rodzin Madaler, Majnusz i Blaut

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jacka z okazji 18 – tych urodzin

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie wszystkich marianek naszej parafii; m.in. będzie specjalna konferencja oraz omówienie różnych spraw organizacyjnych i pielgrzymki -w małej salce;  gorąco  zapraszam

Niedziela – 11 września; XXIV Niedziela Zwykła

7.00 Za + brata Marka Kopa w 15 rocznicę śmierci, dziadków Anielę i Franciszka Kopa, Martę i Alojzego Wowra oraz za wszystkich ++ z rodzin Kopa, Wowra i Bochynek

9.00 Lichynia. Za + brata Wernera Stiler, jego rodziców i rodzeństwo, Aleksandrę i Gerarda Kolibaba oraz za ++ Krystynę i Gerarda Krzyżok

10.30 Za + męża i ojca Joachima Paterok, za wszystkich ++ z rodzin Richter i Paterok oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dożynek parafialnych i gminnych oraz za dary dożynkowe dla sióstr z Góry św. Anny i ich podopiecznych ; odbiór jutro – w poniedziałek – o godz. 9.00
  1. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny; proszę o gorliwe i sumienne wypełnianie swoich obowiązków chrześcijańskich, formacyjnych i edukacyjnych przez dzieci, młodzież i dorosłych
  2. W czwartek po Mszy św. błogosławienstwo i poświecenie ziarna siewnego i nasion w święto Narodzenia Najświetszej Maryi Panny; w Lichyni w piątek
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 50, 54 i 58;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 46, 48 i 50