Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 czerwca 2022 r.

Poniedziałek – 6 czerwca; święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla rodziny Figurski

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego, jego rodziców Karola i Helenę Kroker, Jana, Zofię, Józefa i Stanisławę Sidor, Marię i Henryka Sieradzki, za + siostrę Karolinę, siostrzeńca Jerzego Tudyka, Wilhelma Malik, Marię Opaloną, za ++ z rodzin Kroker, Sidor i Gołąbek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Wtorek – 7 czerwca

6.45 Za + Amalię Jałowy, jej rodziców, Juliannę i Romana Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Emilię Majnusz, Jana i Elżbietę Makosz, za ++ rodzeństwo z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 8 czerwca; wsp. św. Jadwigi, królowej

6.45 Za + Benedykta Majnusz w 1 rocznicę śmierci

Czwartek – 9 czerwca; święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Marcina Fedyczkowski, Lucjana Madaler, Helenę i Jana Błoniarz  oraz za ++ z rodzin Madaler, Błoniarz, Grajf i Bubala   (Dz.)   Po Mszy św. rozdanie nagród za udział  w nabożeństwach majowych

Piątek – 10 czerwca

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Adelajdę i Ericha Moszko, męża Joachima Kolonko oraz za ++ z rodzin Moszko i Kolonko.   Po Mszy św. rozdanie nagród za udział w nabożeństwach majowych

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski i dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Agaty okazji  18  –  tych urodzin

Sobota – 11 czerwca; wsp. św. Barnaby, apostoła

7.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, Antoniego i Gabrielę Giersch, ich rodziców i rodzeństwo, siostry Różę i Teresę, ciotkę Elżbietę, kuzynki Irenę, Marię i Barbarę, kuzyna Jana, Rufina Proksza, Elżbietę Jałowy oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

7.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Krzysztofa Golly

14.30 Lichynia. Msza św. w intencji chorych i seniorów leśnickiej gminy, połączona z udzieleniem sakramentu chorych; po Mszy św. część artystyczna w namiocie

Niedziela – 12 czerwca; uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00 Za ++ Helenę i Jana Gołasz, Marię, Józefa, Tadeusza i Jana Gazda oraz za ++ z pokrewieństwa Gazda i Gołasz

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, za ++ z pokrewieństwa Swoboda,  Jochem i Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Antoniego Bąk w 4 rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców Joannę i Jana Bąk oraz za ++ rodziców Stanisława i Manfreda Gołąbek            

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( II )


  1. Bóg zapłać wszystkim za uczestnictwo w nabożeństwach majowych, za troskę o miejsca święte na terenie naszej parafii oraz za ofiary złożone na remont katedry opolskiej i potrzeby naszej diecezji
  2. Jutro w rejonach naszej diecezji Dzień Modlitw Rolników : Kamień Śląski ( kościół św. Jacka )  – godz. 10.00; Gościęcin ( kościół św. Brykcjusza ) – godz. 10.00; Olesno ( kościół św. Anny )  –  godz. 10.00; Szwedzka Górka  – godz. 11.00 i Pietrowice Wielkie  ( kościół Krzyża Świętego ) – godz. 15.00
  3. Odjazd autobusu do Lichyni na Gminny Dzień Seniora: z Popic o godz. 14.05; z „Korei” i „Rynku” o godz. 14.10; powrót planowany jest około godz. 18.00
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej nr 24 i ul. XV – lecia, nry 1 i 3;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 43 i 45  oraz z ul. Słonecznej  nr 11