Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 kwietnia 2015 r.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 6 kwietnia

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, Marię i Ernesta Kowalski oraz za ++  z pokrewieństwa

10.30 Za + Norberta Jochem, ojca Ericha, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synową i zięciów oraz za ++  z tych pokrewieństw

Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 7 kwietnia

6.45 Za ++ Stanisława i Gertrudę Kijas, ich pięciu synów, synowe, córkę, rodziców z obu stron, za ++ Gerharda i Elżbietę Imiela, ich syna, córkę, zięcia i dusze opuszczone oraz za ++  z rodzin Kijas, Imiela, Pinkawa i Juraszek

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Jerzego i Elżbietę Szopa, za ++ dziadków z obu stron, za ++  z rodzin Pyka, Gasz, Szopa i Michalik oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Środa  w Oktawie Wielkanocy – 8 kwietnia

6.45 Za + żonę Hildegardę Tiszbierek, Antoniego i Klarę Tiszbierek, syna Antoniego i żonę, Alfreda i Anastazję Czeczor, córkę Marię, Józefa i Erykę Czeczor, Jana Michalski i syna Joachima, Walburgę i Jerzego Lipok, Herberta Szwedka oraz za ++ z rodzin Tiszbierek, Czeczor, Niemietz, Kremser i Slupik

7.15 Za + Elżbietę Kandziora w miesiąc po śmierci

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 9 kwietnia

6.45 Za + Elfrydę Majnusz w 30 dzień po śmierci

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, córkę Łucję, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta,  zięcia Henryka Skowronek oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny i Matuszek ( Ch. )

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 10 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + matkę Gertrudę Bugiel, jej rodziców Katarzynę i Stefana Miozga, Marię, Pawła i Jana Bugiel oraz za + Grzegorza Kandziora

18.30  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Gołasz

Sobota w Oktawie Wielkanocy – 11 kwietnia

7.00 Za ++ Annę i Henryka Krawiec, ich rodziców i rodzeństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + Adelajdę Proksza od członkiń Róży Różańcowej

Zalesie Śląskie. Spotkanie kandydatów do bierzmowania : o g. 9.00 – klasa I gimnazjum; o g. 10.00 – klasa II gimnazjum i o g. 11.00 – klasa III gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

12.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Boskiej w intencji Hildegardy i Józefa z okazji 50 – lecia  ich ślubu

Niedziela – 12 kwietnia; Niedziela Miłosierdzia Bożego

7.00 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza Grabiński, Marię i Zbigniewa Korczyński, braci Leszka i Jana, siostrę Krystynę, bratową Barbarę, szwagra Tadeusza, Lillę Kornelak, za ++ z rodzin Grabiński, Korczyński i Natyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Annę Stolorz oraz za ++ rodziców Rudner i Stolorz

10.30 Za ++ Pawła i Anielę Wycisło, syna Erwina, ich rodziców, zięcia Wernera Pawliczek, Pawła  i Jadwigę Jochem, synów Gerarda i Maksymiliana oraz za ++  z pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia


  1.  Gorące Bóg zapłać za gorliwe uczestnictwo w Triduum Paschalnym
  2. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Katarzyna Bernacka z Zalesia Śląskiego i Krzysztof Grzesik z Raciborza. Zapowiedź II
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie kościoła prosimy rodziny – z ul. Kościuszki, nry 25, 27 i 29; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 53, 53a 55

***