Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 listopada 2017 r.

Poniedziałek – 6 listopada

6.45 Za + męża Ericha Kolloch,  jego ++ rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Stanusz i Kolloch

Wtorek – 7 listopada

6.45 Za ++ Gedeona i Gertrudę Motyczka, ich córki Irenę i Marię, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Motyczka i Przybyła

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, na podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie   i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

Środa – 8 listopada

9.30 Pogrzeb śp. Janiny Makosz z ul. Leśnickiej  ( l. 69 )

17.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin. Po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej na plebanii – zapraszam

Czwartek – 9 listopada; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł w 10 rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców oraz za  wszystkich ++  z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński i Pichur  ( Ch. )

Piątek – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Józefa i Adelheid Paterok, ojca Ernesta Mojza  oraz za ++ z rodzin Paterok, Zug, Mojza i Kupka

18.30 Za + córkę Karinę Ciupka, jej dziadków Anielę i Józefa Cedzich, Łucję i Teodora Ciupka, ciocię Martę Ciupka i Klaudię Cedzich oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Cedzich i Pecnik

Sobota – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

7.00 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk oraz za ++ z pokrewieństwa

7.30 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek,              Konieczko  i  Kubicki

Niedziela – 12 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców, Wiktora Ciupka, Jadwigę i Józefa Marek oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda, Plachetka i Szczęsny

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński,  za ++ z rodzin Kałuża, Korczyński i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Różę Dombrowską, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, brata Ericha, Norberta Jochem, Erwina Wycisło oraz za ++  z pokrewieństwa Jochem, Dombrowski, Doliński i Domaradzki

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( I )


  1. Serdeczne Bóg zapłać naszym mariankom za pobożne i piękne prowadzenie nabożeństw różańcowych i służbę przy sztandarze; za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( . ); na potrzeby misji świętych; za ofiary zaleckowe i naszym firmom za wykonane prace przy generalnym remoncie holu na plebanii  *
  2. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do kontroli i konkursu
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszą św. zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie
  4. Gorąco zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy
  5. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza. Zachęcam do zrozumienia i ofiarności, tym bardziej, jak dobrze wiemy, wydatki na te cele ciągle wzrastają
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 13, 15 i 17; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 36, 38 i 40