Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 listopada 2023 r.

Poniedziałek – 6 listopada

6.45 Za ++ Walburgę i Ericha Kolloch, za ++ z rodzin Kolloch i Stanusch oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Za + Henryka Imiela w 1 rocznicę śmierci, za + żonę Katarzynę oraz za ++ synów Joachima  i  Rudolfa

17.00 Lichynia. O spokój duszy i radość życia wiecznego dla + Magdaleny Paterok – od jej przyjaciół

Wtorek – 7 listopada

6.45 Za + żonę Janinę Makosz w 6 rocznicę śmierci, jej rodziców Ernesta i Wandę Bick, ich syna Józefa, Helenę i Franciszka Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Jana i Emilię Augustyn, brata Jerzego oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 8 listopada

17.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin.  Po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej na plebanii – wszystkich zapraszam

Czwartek – 9 listopada; święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

17.00 Msza św. szkolna. Za + ojca Zenona skrzydeł w 16 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński, Pichur i Polański  ( Dz. )

Piątek – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Józefa w intencji rodzin Hadasik, Miczka, Nowak i Gorgosz oraz za ++ Magdalenę, Pawła i Martę Hadasik, Marię i Gerarda Miczka, Małgorzatę i Romana Gorgosz, księży Czesława Gaca i Henryka Pasieka, wujka Bernarda Smith, za wszystkich ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Nowak, Gorgosz, Dejnert i Kopacz

18.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Elżbiety z okazji 50 – tej rocznicy urodzin

Sobota – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

7.00 Za + Gerharda Henkel, ++ z pokrewieństwa Henkel, Matauszek, Flajszer, Kalla, Strokosz, Daniel, Watzlawik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + żonę Gertrudę Nierle, rodziców Klarę i Konstantego Vogel, Gertrudę i Antoniego Nierle, ++ z rodzin Vogel, Waloszek, Miller i Nierle, za + Agnieszkę Szablicki i Pawła Giebel oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 12 listopada XXXII Niedziela Zwykła

7.00 Za + syna Waldemara, męża Jana Gazda, za + ojca Józefa Szwancarz, Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich, za ++ z rodzin Szwncarz i Gazda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia.  Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński, za ++ z rodzin Kałuża, Korczyński i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, syna Krystiana, ich ++ rodziców i rodzeństwo, za ++ Franciszka    i Joachima Kiehl, Zygfryda Podolski, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne  ( I )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary zaleckowe za zmarłych oraz ofiary na potrzeby misji świętych i naszej diecezji
  2. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do konkursu
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie; w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich
  4. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie
  5. Bardzo proszę – o ile to możliwe – o zabieranie odpadów i śmieci z cmentarza do kontenerów domowych
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 24, 25, 26 i 27;   z Lichyni – z ul. Daszyńskiego, nry 9, 11 i 13       * renowacja wnętrza kościoła …