Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 lutego 2017 r.

Poniedziałek – 6 lutego; wsp. świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

6.45 Za ++ Pawła i Agnieszkę Matuszek, Piotra i Stefanię Ratużny, ich syna Jana, za + Jana Duda, jego rodziców i teściów Elżbietę i Stanisława Celt

Wtorek – 7 lutego

6.45 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymaną łaskę zdrowia i o dalszą Bożą i Matki Najświętszej opiekę w intencji Heleny oraz za + męża Jana

18.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Tiszbierek

Środa – 8 lutego

6.45 Za + syna Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, ich syna, córki i zięciów, za ++ Elżbietę i Gerharda Imiela, ich dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak i Pinkawa i dusze opuszczone

Czwartek – 9 lutego

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Marię i Józefa Gazda, Jana Gołasz i za ++ z pokrewieństwa (Ch.)

Piątek – 10 lutego; wsp. św. Scholastyki, dziewicy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + męża Gintra Grosz, za ++ z rodzin Grosz, Bargiel i Skóra oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Nowak, Józefa i Jadwigę Marek, ich rodziców i rodzeństwo, Henryka Wieczorek, Stanisławę Nowak, Wilhelminę Paterok oraz za ++ z pokrewieństwa Nowak i Marek

Sobota – 11 lutego; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

8.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

9.30 Zalesie Śląskie. Msza św. w intencji chorych i seniorów naszej parafii; połączona z udzieleniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lurdzkim

Niedziela – 12 lutego; VI Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie Nierle oraz za ++ z pokrewieństwa Nierle i Szablicki, za + misjonarza ojca Piotra Czyrny i za ++ kapłanów

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Duda

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Jana z okazji 70 – tej rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców


1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii (…); także spółce „Roldam” za przekazanie czynszu za dzierżawę naszych parafialnych gruntów

2. W sobotę obchodzimy Dzień Chorego. Zachęcam do udziału we Mszy św. o godz. 9.30 w kościele parafialnym. Rodziny lub sąsiadów naszych chorych i seniorów prosimy o podwiezienie do kościoła. Po Mszy św. zapraszamy na kawę i ciastko do Domu Spotkań

3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 29, 30 i 31; z Lichyni – ul. Wolności, nry 11, 13 i 14