Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 marca 2017 r.

Poniedziałek – 6 marca

6.45 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, Marcina i Katarzynę Grajf, Jana i Edytę Grajf, za + Herberta i Marię Ziaja, Eryka Kolloch, Krzysztofa Pelc, Jana i Helenę Błoniarz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Małgorzatę Cedzich w miesiąc po śmierci

Wtorek – 7 marca

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach Mróz i Mielimączka oraz za ++ z tych rodzin

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Emilię Augustyn, brata Jerzego oraz za ++ z rodzin Tiszbierek i Augustyn

Środa – 8 marca; Dzień Kobiet

6.45 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Cedzich, syna Franciszka, córkę Teresę, za ++ Teresę i Pawła Paterok, Anielę Grabowski, Ignacego Paterok, za ++ z pokrewieństwa z obu stron : Cedzich i Paterok oraz za ++ kapłanów

Czwartek – 9 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proksza, ich rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z rodzin Krawiec, Matuszek, Majnusz, Przybyła i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  ( Ch. )

Piątek – 10 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + męża i ojca Józefa Gruszka, rodziców Gertrudę i Józefa, Franciszkę i Ignacego Cholewa, zięcia Henryka Sklorz, starzyków Elżbietę i Karola Daniel, Teodora, Waleskę i Stefana Bittner, czterech szwagrów : Piotra, Józefa, Antoniego i Rudolfa, za ++ z rodzin Orzeł i Kozyra oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

Sobota – 11 marca

7.00 Za + męża Jana, syna Waldemara Gazda, ojca Józefa, za ++ z rodzin Szwancarz i Gazda, za ++ Marię i Mariana Mieszczyńskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce. W programie m.in. rozmowa klasyfikacyjna, katecheza i rozdanie skarbonek wielkopostnych. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 12 marca; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + mamę Annę Kaufman, jej ++ rodziców i rodzeństwo, teścia Jana Goldberg, Rafała i Adolfa Skrobek oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

9.00 Lichynia. Za + Joachima Kłaka w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + Franciszka Smarzoch w 4 rocznicę śmierci oraz za ++ jego rodziców i teściów

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych; za tydzień – przed Mszami świętymi – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

2. Zachęcam do gorliwego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania zalecek za zmarłych do koszyczka

3. Są jeszcze wolne intencje mszalne, szczególnie w miesiącach lipiec i sierpień

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Krystian Cerman i Aldona Kurzaj z Januszkowic. Zapowiedź II

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Dworcowej, nry 6, 7 i 8; z Lichyni – ul. Wolności nr 17 oraz ul. Wiejska nry 1 i 2