Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 marca 2023 r.

Poniedziałek – 6 marca

6.45 Za + Jerzego Pawelczyk w miesiąc po śmierci

Wtorek – 7 marca

6.45 Za ++ rodziców Annę i Jana Kamuzela, Agnieszkę i Józefa Tiszbierek, siostrę Sabinę, brata Andrzeja oraz za ++ z pokrewieństwa Myśliwiec, Paterok i Kamuzela

17.00 Lichynia. Za + ojca Johana Kalutza, teściów Tadeusza i Magdalenę Pająk oraz za ++ dziadków Kalutza i Buchta

Środa – 8 marca; Dzień Kobiet

6.45 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla wszystkich kobiet naszej parafii

Czwartek – 9 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Ericha Szefer w 18 rocznicę śmierci, za + syna Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha i Nowak oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące   ( Dz. )

Piątek – 10 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens, + Irenę Kurpiela i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + żonę Barbarę Biskup, rodziców Różę i Romana Biskup, siostrzeńca Michała, za ++ teściów, szwagra Jana oraz za ++ z pokrewieństwa Biskup i Wilkowski

Sobota – 11 marca

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Izoldy z okazji 40 – tych urodzin oraz za + ojca Joachim Piechaczek, dziadków Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor     oraz za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski, Pisczor, Sładek i Barteczko

7.30 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, + bratanka Krzysztofa, bratową Barbarę oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko i Kubicki

Niedziela – 12 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Jana Starkulla, ++ rodziców Marię i Franciszka Kaleta, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców i rodzeństwo, braci Józefa i Huberta, szwagra Joachima Guttmann, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Józefa i Hildegardę Starkulla, ich syna Andreasa, za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkula, Marek i Kwiotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + męża Henryka Lesik w 1 rocznicę śmierci i za + syna Andrzeja

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Pociecha, Gajer i Piechota oraz za ++ z tych rodzin

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne   ( II )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii oraz dzisiaj na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie i instytucji diecezji opolskiej
  2. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania zalecek za naszych zmarłych
  3. Dzieci i młodzież mogą nabywać w zakrystii skarbonki wielkopostne Caritas i zaoszczędzone pieniądze przekazać na potrzeby biednych i seniorów naszej diecezji
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry  64 b, 66 i 68;  z Lichyni –  ul. Daszyńskiego, nry  48, 50 i 52