Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 6 – 12 października 2014 r.

Poniedziałek – 6 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Edwarda i Annę Prudło, za ++ z rodzin Prudło, Gabor i Rusin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Józefa Bodynek, ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda, ++ Józefa i Annę Kostoń, syna Ericha, córkę Marię, Germana Stibler, jego dwie żony, syna Rudolfa, córkę Agnes oraz za ++ z pokrewieństwa Bodynek, Kostoń i Stibler

Wtorek – 7 października; wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Franciszka i Anastazję Zlotoś, dwóch synów, poległego zięcia, ++ wnuków i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Jana z okazji 70 – tej rocznicy urodzin

Środa – 8 października

6.45 Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców i rodzeństwo, syna Józefa, za + Herberta Lukosz, jego rodziców, za + Joachima Szala oraz za ++ z pokrewieństwa Nowak, Bodynek, Lukosz i Szala

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców i rodzeństwo, Paulinę i Józefa Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów

Czwartek – 9 października; wsp. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

17.00 Różaniec i Msza św. szkolna. Za + męża Jana i syna Waldemara Gazda, za ++ z rodziny Szwancarz i Gazda, za ++ Mariana i Marię Mieszczyńskich oraz za + Józefa Szwancarz

Piątek – 10 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. szkolna. Za + męża Władysława Bargiel, syna Leszka, córkę Janinę z mężem Pawłem, zięcia Gintra Grosz, rodziców z obu stron, dwóch braci z żonami, siostrę Annę i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Józefa i Ludmiłę Paterok, Henryka Wieczorek oraz za ++ i poległych z rodzin Marek, Paterok i Szweda

Sobota – 11 października

7.00 Za + Huberta Goły w miesiąc po śmierci

8.00 Różaniec i Msza św. Za + Bolesława Krasickiego oraz za ++ z rodzin Krasicki i Lakota

Niedziela – 12 października; XXVIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Matyldę i Józefa Skóra, Paulinę, Jana, Rudolfa i Różę Cholewa, Franciszka, Zofię, Wiktorię, Annę i Tomasza Marek, Brygidę i Pawła Kulpok, Stefanię Dziuba, Rudolfa Kaszta i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Paulinę i Maksymiliana Wypich, ojca Alfreda Mazurek, brata Gerarda oraz za wszystkich ++ z rodziny Świtula

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Szwancarz oraz za + męża, ojca i dziadka Józefa Szwancarz

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec św. ( II )


1. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych

2. We wtorek od godz. 9.00 na Popicach i w Zalesiu Śląskim zbiórka darów na potrzeby Seminarium Duchownego i Domu Księży Emerytów w Opolu, zaś w środę od godz. 9.00 w Lichyni – na potrzeby sióstr zakonnych z Góry św. Anny. Zachęcam do chrześcijańskiej życzliwości

3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzież rodzin w potrzebie

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D m. 7, 8 i 9; z Lichyni – ul. Wolności, nry 28, 30 i 32