Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 grudnia 2015 r.

Poniedziałek – 7 grudnia; wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Roraty. Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, jego rodziców, za ++ rodziców Wiktora Ciupka, Jadwigę i Józefa Marek, ich rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda i Plachetka

Wtorek – 8 grudnia; uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, za ++ dziadków z czterech stron i pradziadków, za + Józefę Cedzich, siostrę zakonną Hildeburgę, za ++ Marię i Józefa Jureczko, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Marii oraz za + męża Maksa Czakai

18.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Niepokalanie Poczętej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Kandziora oraz za ++ z rodzin Kandziora i Bugiel

Środa – 9 grudnia

17.00 Roraty. Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Pawła i Jadwigę, syna Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, Anielę Grabowską, Engelharda Koziołek i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 10 grudnia

17.00 Roraty. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, Joannę i Gerharda Mazura, Anielę Mazura, ich rodziców i rodzeństwo, ojca Bronisława Lesikiewicz, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ z rodzin Adamik, Rochnia, Mazura, Kucza, Azarczyk, Przeździng, Szefer, Hajok i Braunn oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 11 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za ++ rodziców Adelheit i Józefa Paterok, ojca Ernesta Mojza oraz za ++ z rodzin Paterok, Mojza i Kupka

18.00 Roraty. Za ++ Rozalię i Konrada Mnich, Teresę i Franciszka Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo Elżbietę i Jana, Władysława i Jana Wilkowski, Ryszarda Przybyła, Huberta Jorgel, Agnes i Johana Mikolasch oraz za ++ z pokrewieństwa Mnich, Majnusz i Kroker

Sobota – 12 grudnia

8.00 Roraty. Za ++ rodziców Ernesta i Otylię Grewe, syna Adolfa, wnuka Andrzeja, Franciszkę i Andrzeja Pawliczek, ich dzieci, wnuka Helmuta, Józefa Sówka, Pawła Pinkawa, synową Magdalenę oraz za ++ z pokrewieństwa Grewe, Ptok i Pawliczek

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

10.30 Pogrzeb śp. Anny Burda z ul. XV-lecia (75 l.)

12.30 Pogrzeb śp. Alfreda Szeja z Lichyni ( 86 l.)

Niedziela – 13 grudnia; III Niedziela Adwentu – Gaudete

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Zofię i Rajmunda Wilkowski, Gretę i Rajmunda Burcek, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Franciszka z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę, zięcia, siostrę zakonną Elifę, Jana i Wiktorię Jokiel, ++ trzy córki, zięciów, Gizelę Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski, Jokiel i Przybyła

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej, połączone z ucałowaniem relikwii Świętej i zaprzysiężeniem nowej Rady Parafialnej … gratulujemy i życzymy błogosławionej posługi ( II )

 


1. We wtorek, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczyna się w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, który potrwa do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – 2016 r. ( … )

2. Od piątku do niedzieli odbędą się rekolekcje dla zelatorów Żywego Różańca w Raciborzu – Miedoni. Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00

3. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie

4. W zakrystii można nabywać świece „Caritas” w cenie 5 zł., opłatki świąteczne i zamawiać Msze św.

5. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na wywóz śmieci z cmentarza, wodę i opał

6. W środę 23 grudnia o godz. 15.00 w restauracji „ Na Szlaku” w Leśnicy – spotkanie wigilijne osób samotnych. Zgłoszenia u p. Teresy Nowak do 16 grudnia. Odjazd autobusu – od godz. 14.40

7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 60, 62 i 64; z Lichyni – ul. Wolności, nry 6, 11 i 14

 

Skład Rady Parafialnej

parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej

w Zalesiu Śląskim

na lata 2015 – 2020

Przewodniczący – ks. proboszcz Teodor Smiatek

Członkowie Rady Parafialnej :

* Zalesie Śląskie

1. Maria Kandziora – ul. XV – lecia

2. Alojzy Giersch – ul. Kościuszki

3. Małgorzata Majnusz – ul. Św. Jadwigi

4. Jan Hadrian – ul. Św. Jadwigi

5. Niemiec Kornelia – ul. Dworcowa

6. Krystian Piechota – ul. XV – lecia

* Lichynia

1. Eryka Szablicka – ul. Daszyńskiego

2. Joachim Duda – ul. Daszyńskiego

3. Anna Wyschka – ul. Ogrodowa

4. Konrad Makosz – ul. Daszyńskiego

* Popice

1. Elżbieta Syrek

2. Józef Szefer