Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 grudnia 2020 r.

Poniedziałek – 7 grudnia; wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

6.45 Za + ks. Zygmunta Nabzdyka, ojca duchownego seminarium, ks. Ryszarda Michalika, proboszcza par. w  Chróścinie  Opolskiej  i  ks.  Józefa Wojtaska,  proboszcza  par. w  Moszczance

17.00 Roraty.  Za ++ Huberta i Marię Golly oraz za ++ Janinę i Władysława Łazinowski

Wtorek – 8 grudnia; uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Gasz, Cedzich i Tiszbierek oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Maksa Czakai, Stefanię i Pawła Wyschka, ich rodziców i rodzeństwo, brata Franciszka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błogosławieństwo Boże i  zdrowie  w  rodzinie

18.00 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Najświętszej,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Kandziora oraz za + syna Grzegorza, rodziców Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel

Środa – 9 grudnia

6.45 Za + Marię Nowak w miesiąc po śmierci

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, brata Krzysztofa, bratową Monikę oraz  za  ++  rodziców  Pawła  i  Różę  Francki,  bratową  Jolantę  oraz  za  wszystkich  ++  z  obu  stron

Czwartek – 10 grudnia

6.45 Za + Feliksa Strużyna w miesiąc po śmierci

17.00 Roraty. Za + Jerzego Greif, jego rodziców, za ++ Barbarę i Piotra Skotnicznych, Marię Borejza oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Piątek – 11grudnia

9.00 Pogrzeb śp. Piotra Komander z ul. Św. Jadwigi  ( l. 53 )

16.30 Lichynia. Roraty. Za + Łukasza Sola, ++ rodziców Marię i Jerzego Werner, brata Teodora, siostrę Barbarę, zięcia Marka Konstaciak, + Jerzego Celt, jego rodziców Elżbietę i Stanisława oraz za ++ z rodzin Sola, Werner, Małek i Celt

18.00 Roraty. Za + Lucjana Madaler, Jana i Helenę Błoniarz, Marcina Fedyczkowskiego oraz  za  ++  z  rodzin  Madaler,  Błoniarz,  Graif  i  Bubała

Sobota – 12 grudnia

7.00 Za + Andrzeja Rosły w 6 rocznicę śmierci, jego brata Rafała, siostrę Bogumiłę i rodziców 

8.00 Roraty. Za ++ Emilię i Franciszka Kroker, córkę Teresę, zięcia, siostrę zakonną Elifę, Jana i Wiktorię Jokiel, dwóch synów, trzy córki, zięciów, Gizelę i Huberta Przybyla, Marię Przybilla oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Wilkowski,  Jokiel  i  Przybyła

Niedziela – 13 grudnia; III Niedziela Adwentu  ( Gaudete )

7.00 Za ++ Franciszka i Adelajdę Proksza, ich syna Reinharda, rodziców z obu stron, Lidię Kluba, Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, synową, wnuka Jana, Józefa, Reginę i Rufina Proksza oraz za ++ kapłanów i dusze w  czyśćcu  cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Emilię i Jana Augustyn, brata Jerzego i męża Józefa Tiszbierek

10.30 Za + męża i ojca Maksymiliana Jochem, jego rodziców Jadwigę i Pawła, syna Gerarda, Walburgę  i Jerzego Lipok oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki  ( II )

——————————————————————————————————————————-

  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na wodę, wywóz śmieci z cmentarza i na opał do kościoła oraz  za zamawiane intencje mszalne na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje; można zamawiać je również telefonicznie
  2. W zakrystii można nabywać pobłogosławione i poświęcone świece „Caritas” w cenie 5 zł. i opłatki na stół wigilijny
  3. We wtorek przed Mszami św. zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii  
  5. Zachęcam do udziału w Mszach świętych i nabożeństwach adwentowych oraz spowiedzi św. ; przy  zachowaniu  przepisów  sanitarnych
  6. Urząd Gminy Leśnica – dnia 23 grudnia po godz. 15.00 – dostarczy osobom samotnym posiłek świąteczny do ich domów. Zgłoszenia u p. sołtysów do 18 grudnia lub do LOKiRu  tel. 77 461 53 91
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 16, 18 i 20 ;   z Lichyni – ul. Wolności, nry 5, 6 i 8