Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 listopada 2016 r.

Poniedziałek – 7 listopada

6.45 Za + Alfonsa Termin, żony Annę i Weronikę, dwóch synów, dwie córki, trzech zięciów, Antoniego, Katarzynę, Jana i Łucję Chwałek, za wszystkich ++ z rodzin Termin i Chwałek oraz o zdrowie w rodzinie

Wtorek – 8 listopada

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Daniel, rodziców Alfreda i Marię Daniel, Marię i Józefa Mikołaszek, Elżbietę i Bernarda Skoluda oraz brata Józefa

18.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin. Po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej na plebanii – zapraszam

Środa – 9 listopada; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.45 Za ++ Gedeona i Gertrudę Motyczka, ich córkę Marię, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Przybyła i Motyczka

7.15 Za + Różę Dombrowską, jej rodziców Marię i Konstantego Jochem, brata Ericha, Norberta Jochem, Erwina Wycisło oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Dombrowski, Doliński i Domaradzki

Czwartek – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, żonę Edith, Lucjana Madaler, za ++ z pokrewieństwa Greif, Nowak i Mróz, za ++ kapłanów, siostrę Florydę i dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża oraz za ++ z rodzin Kałuża i Korczyński. Po Mszy św. spotkanie z św. Marcinem na parkingu obok kościoła

18.30 Za + córkę Reginę Friedek, za ++ rodziców Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, żonę Anielę, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantego i Michała Czabańka, syna Emila oraz za ++ z tych pokrewieństw

Sobota – 12 listopada; wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

7.00 Za + córkę Karinę Ciupka, rodziców Anielę i Józefa Cedzich, Łucję i Teodora Ciupka, ciocię Martę Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Cedzich i Pecnik

7.30 Za żyjących i ++ z rodziny Glombik

11.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc Bożą, zdrowie i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata w intencji Elżbiety z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

Niedziela – 13 listopada; XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + ojca Zenona Skrzydeł w 9 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński i Pichur oraz za dusze czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę oraz za ++ z pokrewieństwa Swoboda, Jochem i Dada

10.30 Za + męża Józefa Gruszka, rodziców Gertrudę i Józefa, Franciszka i Ignacego Cholewa, zięcia Henryka Sklorz, starzyków Elżbietę i Karola, Teodora i Waleskę, Stefana Bittner, szwagrów Piotra, Józefa, Antoniego i Rudolfa oraz za ++ z rodzin Orzeł, Kozyra, Fortuna i Bula

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne ( I )


1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary zaleckowe

2. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do kontroli i konkursu

3. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie

4. Gorąco zachęcam do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D, m. 8, 9 i 10; z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D, m. 2 i 4 oraz blok C. m 1