Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 listopada 2022 r.

Poniedziałek – 7 listopada

6.45 Za + Janinę Makosz w 5 rocznicę śmierci, jej rodziców Ernesta i Wandę Bick, ich syna Józefa, Helenę i Franciszka Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa

7.15 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Renaty z okazji urodzin oraz dla całej rodziny

17.00 Lichynia. Za + Karolinę Tudyka, jej męża Huberta i syna Jerzego

Wtorek – 8 listopada

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin

18.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin.  Po Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej na plebanii – zapraszam

Środa – 9 listopada; święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.45 Za + Pawła Majnusz, jego rodziców i rodzeństwo, bratową, szwagrów, za ++ Józefa i Annę Golly,  ich ++ dzieci, wnuczkę, rodziców i rodzeństwo, Zofię Majnusz, Bertę Paździor, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Golly i Przybylla oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Za + męża i ojca Bronisława Lesikiewicz, jego rodziców i teściów, brata Stanisława, za ++ z rodzin Lesikiewicz, Hein, Adamik i Mazura oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

17.00 Msza św. szkolna. Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Marek i Kruczek   ( Dz.)

Piątek – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Zenona Skrzydeł w 15 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Skrzydeł i Milczanowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Majnusz

Sobota – 12 listopada; wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

7.00 Za ++ Albertynę, Julię i Marcelego Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synowe Marię i Klarę, zięciów Gerharda, Jana i Henryka, wnuków Jana i Ryszarda, Marię i Józefa Strokosz, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ księży : ks. Helmuta Paradę, ks. Ryszarda Kijowskiego, ks. Adama Igielskiego i ks. Czesława Gaca oraz za + Stefanię Dziuba

Niedziela – 13 listopada; XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + syna Waldemara, męża Jana Gazda, za + ojca Józefa Szwancarz, Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich oraz za dusze opuszczone

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński, za ++ z rodzin Kałuża, Korczyński i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Teresę i Ernesta Panek, jego rodziców Marcjana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Adelajdę i Teodora Prusko oraz za ++ z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składne na potrzeby naszej parafii i zaleckowe za zmarłych 
  2. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do kontroli i konkursu
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie
  4. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy; są jeszcze wolne intencje
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Sławomir Janiszewski z Popic i Natalia Mierzyńska z Włoszakowic k. Leszna – zapowiedź III
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Św. Jadwigi, nr 34 i z ul. Kościuszki, nry 1 i 3 ;    z Lichyni – ul. Ogrodowej, blok B, m. 1, 2 i 3