Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 maja 2018 r.

Poniedziałek – 7 maja

10.00 Pogrzeb śp. Małgorzaty Przybyła – z ul. Kościuszki  ( l. 88 )

17.00 Lichynia. Procesja do przykościelnego krzyża, nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Jana Bijak w 3 rocznicę śmierci

18.30 Procesja do krzyża przy ul. Strażackiej, poświęcenie odnowionego krzyża, nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Hiltrudę, Wernera i Richarda Moszko oraz za ++ z rodzin Kiołtyka i Jaskóła

Wtorek – 8 maja; uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

17.00 Lichynia. Procesja do kapliczki i krzyża w kierunku Zalesia Śląskiego, nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Franciszka Fleischer, rodziców  z obu stron oraz za ++ z rodzin Filusz i Krupa

18.30 Procesja do krzyża przy ul. Kościuszki, nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Jana i Marię Tiszbierek, córkę Hildegardę, Anzelma Jałowy, Jana i Anielę Jałowy, Jerzego Hanke, Józefa Piechota oraz za ++ z pokrewieństwa Tiszbierek, Jałowy, Pohl i Ciupka

Środa – 9 maja

6.45 Za + Helenę Duda w 30 dzień po śmierci

15.00 Zalesie Śląskie. I próba dla dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia I Komunii św.

17.00 Procesja do krzyża przy ul. Św. Jadwigi, nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Anielę i Józefa Cedzich, ich rodziców i rodzeństwo, za + Karinę Ciupka, Reginę Friedek i Klaudię Cedzich, za ++ z rodziny Kałuża i za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 10 maja

6.45 Za + Józefa Pszczelorz w miesiąc po śmierci

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za ++ Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, ich rodziców i rodzeństwo, Krystynę i Waltra Dreja, Józefa Walczyk, Marię i Hermana Knop, zięciów Franciszka, Stefana i Jana, Annę i Józefa Kaiser, Elżbietę Ilnicki, Elżbietę Bauwman oraz za ++ z rodziny Kwoczała i Weszka

Piątek – 11 maja

17.00 Lichynia. Procesja do krzyża w kierunku Leśnicy, nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Kozioł i Makosz oraz za ++ z rodzin Makosz, Kozioł i Cedzich

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz oraz za wszystkich ++ z rodzin Mróz, Kroker i Kalisz

Sobota – 12 maja

7.00 Za ++ rodziców Renatę i Gintra Niemiec, ojca Józefa Goły, chrześniaka Adama Majnusz, dziadków  z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Niemiec i Goły

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + syna Krystiana Strzeleckiego, jego ojca Krzysztofa oraz za ++ z pokrewieństwa Strzelecki, Vogel i Falkowski

11.00 Ślub konkordatowy Ewy Marek i Sebastiana Klyszcz

16.00 Zalesie Śląskie. II i ostatnia próba dla dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia I Komunii św.  ( … )

Niedziela – 13 maja; Wniebowstąpienie Pańskie

7.00 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Majnusz, Agnieszkę i Konrada Cholewa, ++ rodzeństwo Marię, Ernesta i Leona oraz za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Paterok i Cholewa

9.00 Lichynia. Za + Konrada Bugiel w 1 rocznicę śmierci

10.30 Zalesie Śląskie. Uroczystość rocznicy przyjęcia I Komunii św.

15.00 Lichynia. Nabożeństwo fatimskie


  1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości komunijnej; dzieci pierwszokomunijne  będą  przeżywać  swój  biały  tydzień
  2. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej; na Górze św. Anny pielgrzymka strażaków
  4. Gorąco zachęcam do udziału w dniach krzyżowych i nabożeństwach majowych
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziców dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia I Komunii świętej; z Lichyni –  ul. Dasz., nry 50, 52, i 52a