Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 marca 2016 r.

Poniedziałek – 7 marca

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, siostrę Gertrudę, za ++ Emanuela i Annę Szczeponek, siostrę Hildegardę, braci Jerzego i Gintra, szwagrów Herberta, Helmuta, Gerharda, Stanisława i Richarda, za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 8 marca; Dzień Kobiet

6.45 Za + matkę Gertrudę Tiszbierek w 25 rocznicę śmierci, za jej + męża Franciszka, za ++ Ingę i Józefa Tiszbierek, ich rodziców, za ++ Joannę i Józefa Majnusz, ich ++ rodzeństwo i rodziców, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + żonę Marię Mieszczyńską, rodziców Marię i Mariana Mieszczański, brata Marcina i za ++ z pokrewieństwa

Środa – 9 marca

6.45 Za + Elfrydę Majnusz w 1 rocznicę śmierci

11.00 Pogrzeb śp. Ryszarda Flajszer (50 l.)

Czwartek – 10 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, synów Józefa i Franciszka, zięcia Alberta, rodziców z obu stron, rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, rodziców i rodzeństwo, za + Marka Kopa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek ( Dz. )

Piątek – 11 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + Ericha Szefer w 11 rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha

Sobota – 12 marca

7.00 Za + męża Jana, syna Waldemara Gazda, za + ojca Józefa Szwancarz, Marię i Mariana Mieszczyńskich, za ++ z rodzin Szwancarz i Gazda oraz za dusze opuszczone

7.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Vanessy Szopa oraz jej rodziców i chrzestnych

Niedziela – 13 marca; V Niedziela Wielkiego Postu; rozpoczęcie rekolekcji

7.00 Za + mamę i babcię Annę Kaufman, teścia Jana Goldberg, Rafała i Adolfa Skrobek oraz za ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Leona i Hildegardę Szablicki, Ericha i Stefanię Sojka oraz za ++ z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka i Domin ( Pl. )

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Anny Haronska z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( I )


1. Dzisiejsza niedziela – Laetare – zwiastuje połowę okresu przygotowania paschalnego do Wielkanocy

2. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Przeprowadzi je o. Marcin Brylka, franciszkanin z Góry św. Anny; były misjonarz w Boliwi. Już dzisiaj gorąco zachęcam do udziału. Program rekolekcji umieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie parafialnej w Internecie

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Joanna Dworaczek i Łukasz Raś z Zalesia Śląskiego. Zapowiedź II

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny z ul. Kościuszki, nry 23, 25 i 27; z Lichyni – ul. Lompy nr 4 oraz z ul. Ogrodowej, nry 8 i 12