Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 marca 2022 r.

Poniedziałek – 7 marca

6.45 Do Boskiej Opatrzności w intencji Magdaleny Altcheim w rocznicę urodzin – od rodziców

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Józefa w rodzinach Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ Marię i Gerarda Miczka, Magdalenę, Pawła i Martę Hadasik

Wtorek – 8 marca; Dzień Kobiet

6.45 Za + Ericha Szefer w 17 rocznicę śmierci, za + syna Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Teklę i Beniamina Pawlica, Cecylię i Tadeusza Kępkowski, za ++ rodzeństwo z obu stron, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Pawlica, Kępkowski, Sołtys, Waloszczyk, Staruch i Duda, za dusze czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże  w  rodzinie

Środa – 9 marca

6.45 Za + Jerzego Bienia w 1 rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 10 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Ryszarda Flajszer w 6 rocznicę śmierci, ++ teściów Brygidę i Pawła Głomb, za ++ z rodzin Flajszer, Konieczny, Skowronek i Wieczorek, za + Zbigniewa Litwinski oraz za ++ z tych pokrewieństw   ( Dz. )

Piątek – 11 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens

18.30 Za + żonę Barbarę Biskup, rodziców Różę i Romana Biskup, siostrzeńca Michała, szwagra Jana, teściów Elżbietę i Władysława oraz za ++ z pokrewieństwa Biskup i Wilkowski

Sobota – 12 marca

7.00 Za ++ Franciszka Smarzoch, Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, Józefa Smykała, Jacka Wilkowskiego, Augustynę i Jana Smarzoch, Ignacego Smarzoch oraz za wszystkich ++ z rodzin Smarzoch i Smykała

7.30 Za + Sławomira Paruzel w miesiąc po śmierci

Niedziela – 13 marca; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Marię, Ewę, Helenę, Wincentego, Brygidę i Ryszarda Izbicki, Jana, Dawida i Martę Kiołtyka, Marię, Elżbietę, Jerzego i Huberta Szulc oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kiołtyka, Szulc, Jaskóła i Moszko

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Augusta i Martę Makosz, Waleskę i Franciszka Paterok, za ++ z pokrewieństwa  Paterok i Makosz oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + męża Joachima Marek, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Elżbietę i Jana Lazarek, brata Mikołaja i szwagra Waldemara oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Gorzkie żale, kazanie pasyjne i spotkanie synodalne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby ofiar wojny w Ukrainie i uchodźców
  2. Zachęcam do gorliwego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania zalecek za naszych  zmarłych  
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami świętymi – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „ Ad  Gentes ”
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Krzysztof Gołąbek z Zalesia Śląskiego i Agata Warzybok z Grabiny – zapowiedź  I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 26, 27 i 28;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 38, 40 i 42