Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 października 2019 r.

Poniedziałek – 7 października; wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Jana Jałowy, żonę Anielę, syna Anzelma, ks. Romana, ciotkę Gertrudę oraz za ++ z rodzin Jałowy i Grochla

Wtorek – 8 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Matki Bożej, jako podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++  rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, za ++ rodziców Marię i Stefana Jaskóła

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ Marię i Hermana Knop, rodziców, rodzeństwo i zięciów Stefana, Franciszka i Jana, Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, Krystynę i Waltra   Dreja, Józefa Walczyk, Annę i Józefa Kaiser, Elżbietę Ilnicki oraz za ++ z rodzin Szołtysek, Kaiser, Kwoczała  i Ilnicki

Środa – 9 października

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, za ++ Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę i syna Józefa, za + Barbarę Lukaszek oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 10 października

17.00 Różaniec i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Renaty i  Mariusza  z  dziećmi

Piątek – 11 października

14.00 Pogrzeb śp. Anny Krawiec z ul. Kościuszki  ( l. 99 )

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Joannę i Władysława Bargiel, męża Gintra, dwóch braci Bogusława i Leszka, siostrę Janinę i szwagra Pawła

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marka oraz za ++ brata Adriana i teścia Bolesława

Sobota – 12 października

7.00 Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców Marię i Wiktora Roter, ich rodziców i rodzeństwo, braci Wilhelma i Paula, bratowe Marię i Urszulę, ++ Stefanię Dziuba i Andreasa Jarosz, za ++ z rodzin Sklorz i Bryłka, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Różaniec i Msza św. Za + Joachima Guttmann, jego rodziców i rodzeństwo, teściów Elżbietę, Marię i Franciszka Kaleta, dziadków z obu stron, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Józefa, Jana i Jerzego Starkula, za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkula, Guttmann i Dworaczek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

17.00 Zalesie Śląskie. Okazja do spowiedzi św. przed odpustem

Niedziela – 13 października; XXVIII Niedziela Zwykła; odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej

7.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Gazda, brata Tadeusza, za + Jana Gołasz oraz za ++  z pokrewieństwa

9.00 Lichynia.  Za + Marię Wolowski w 1 rocznicę śmierci

11.00 Zalesie Śląskie. Suma odpustowa ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Za żyjących i zmarłych parafian

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo fatimskie i nieszpory ku czci św. Jadwigi Śląskiej   ( II )


  1. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu seminarium, księży emerytów, sióstr zakonnych i ich podopiecznych za ofiarowane dary z płodów ziemi na ich potrzeby; także za ofiary składane dzisiaj do puszek na rzecz uczących się dzieci i młodzieży z uboższych rodzin w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia
  2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi o. Zachariasz z Góry św. Anny. Zapraszamy wszystkich do udziału; także poczty sztandarowe, orkiestrę, panów do baldachimu, służbę liturgiczną; panie proszę o przygotowanie przyjęcia dla księży na plebanii
  3. W zakrystii można zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy. Gorąco zachęcam!
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Jessika Dronia i Sebastian Kopa z Zalesia Śląskiego – zapowiedź  II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o przygotowanie kościoła i otoczenia do uroczystości odpustowej rodziny – z ul. Kościuszki, nry  36, 38, 40, 42, 44 i 50;     z Lichyni  –  ul. Daszyńskiego, nry 31, 37 i 41