Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 sierpnia 2017 r.

Poniedziałek – 7 sierpnia

7.00 Za + Ericha Niemietz, jego rodziców Łucję i Wilhelma Niemietz, Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci, za ++ z pokrewieństwa Niemietz i Langer oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 8 sierpnia; wsp. św. Dominika, prezbitera

7.00 Za + Irenę Matonia, ++ Michała Matonia i Alfreda Frejno oraz za ++ z pokrewieństwa Smolka, Przybyła i Motyczka

17.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców, teściów i rodzeństwo

Środa – 9 sierpnia; święto św. Teresy Benedykty od krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla rodziny Kolloch

Czwartek – 10 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za + córkę Karinę Ciupka, jej dziadków Anielę i Józefa Cedzich, Łucję i Teodora Ciupka, ciocie Martę Ciupka i Klaudię Cedzich oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Cedzich i Pecnik

Piątek – 11 sierpnia; wsp. św. Klary, dziewicy

7.00 Za ++ Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ Pawła i Marię Nalepa, ++ dzieci, męża Pawła Szablicki, Piotra Koteluk oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 12 sierpnia

7.00 Za + Pawła Pinkawa, jego żonę Annę, ++ dziadków Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, Brunona i Łucję Pinkawa oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rocznego dziecka Kacpra Wilkowskiego oraz dla jego rodziców, chrzestnych, brata i dziadków

Niedziela – 13 sierpnia; XIX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Zbigniewa Korczyński, teścia Józefa, brata Leszka, bratową Barbarę, za ++ z rodzin Korczyński, Skrzydeł i Noszka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Gerarda Jędrusz oraz za ++ z rodzin Jędrusz, Kurzaj, Paczuła i Makosz

10.30 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo fatimskie


1. W sobotę i niedzielę w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej; na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

2. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę odbędzie się w dniach 14 – 19 sierpnia

3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 36, 38 i 40; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 53a, 55 i 59