Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 sierpnia 2023 r.

Poniedziałek – 7 sierpnia

7.00 Za + Joachima Szopa w miesiąc po śmierci

17.00 Lichynia. Za + matkę Annę w 10 rocznicę śmierci, ojca Gerarda w 25 rocznicę śmierci, ciocię Stefanię, wujków Józefa i Bernarda, kuzyna Piotra Makosz, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin Makosz, Jędrusch, Kurzaj i Paczulla

Wtorek – 8 sierpnia; wsp. św. Dominika, prezbitera

7.00 Za + ks. Alfonsa Stillera, emerytowanego proboszcza par. Krośnica, ks. Józefa Bartoszek, emerytowanego proboszcza par. Świerklany i ks. Norberta Biadacza, proboszcza par. Tarnowskie Góry

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Pawła i Marię Nalepa, ich dzieci, męża Pawła Szablicki oraz za ++ z rodzin Nalepa, Szablicki i Koteluk.

Środa – 9 sierpnia; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

7.00 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, za ++ Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci,  zięciów Alfonsa i Joachima, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda, Strużyna i Kandziora oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 10 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Mirosławę Borowiec, Stefanię Dziuba, ks. Czesława Gaca oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Piątek – 11 sierpnia; wsp. św. Klary, dziewicy

7.00 Za + ks. Józefa Cichonia, emerytowanego proboszcza parafii Sucha, ks. Henryka Staniek, emerytowanego proboszcza parafii w Monachium i ks. Joachima Solga, emerytowanego proboszcza parafii Fałkowice

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Dariusza z okazji 50 – tych urodzin

Sobota – 12 sierpnia

7.00 Za + Gerharda Henkel, jego rodziców i siostrę, za ++ Julię, Albertynę i Marcelego Flajszer, ich córki, synów, synowe i zięciów, wnuków Jana i Ryszarda, Józefa i Annę Matauszek, syna Krzysztofa, Adelęi Konrada Kalla oraz za ++ z pokrewieństwa

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie Nierle

Niedziela – 13 sierpnia; XIX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Emanuela i Józefę Socha, rodziców z obu stron, córki Teresę i Gertrudę, synów Józefa i Alojza, synowe Matyldę i Margotę, zięciów Ericha, Hugo i Ernesta, wnuka Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha, Nowak i Mateja, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Jana i Emilię Augustyn, brata Jerzego oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Marię i Józefa Cedzich, Emilię i Franciszka Kroker, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Kazimierza Rzeszotek, Teresę i Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Mróz i Rzeszotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nabożeństwo fatimskie


  1. Miesiąc sierpień w szczególny sposób mobilizuje do zachowania wstrzemięźliwości od picia napojów alkoholowych; jest to poważny problem i przyczyna wielu nieszczęść w życiu osobistym i społecznym
  2. 11 sierpnia w piątek, o godz. 9.00 – pod kapliczką św. Jana Nepomucena – odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odzyskany materiał z tego sprzętu przeznaczony będzie na potrzeby misji  świętych
  3. W przyszła niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  4. W niedzielę również w Kamieniu Śląskim obchody ku czci św. Jacka. Suma odpustowa o godz. 11.00
  5. 47 piesza pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę rozpocznie się 14 sierpnia w poniedziałek w Opolu
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D, m. 4, 5 i 6; z Lichyni – z ul. Daszyńskiego, nry  68, 70 i 72