Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 stycznia 2019 r.

Poniedziałek – 7 stycznia

6.45 Za ++ Otylię i Romana Majnusz, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Majnusz i Malcher oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Wtorek – 8 stycznia

6.45 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

17.00 Lichynia. Za + Jana Poloczek, ojca Józefa, dziadków Agnieszkę i Konstantego Poloczek, Jadwigę    i Antoniego Wawro oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa

Środa – 9 stycznia

6.45 Za + ks. rektora Piotra Ziaja

Czwartek – 10 stycznia

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Emanuela i Hildegardę Tiszbierek oraz za ++ z rodzin Tiszbierek, Czeczor, Szwedka, Lipok, Michalski, Kremzer, Niemietz i Slupik   ( Dz. )

Piątek – 11 stycznia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Teresę i Henryka Kałuża, za wszystkich ++ z rodzin Kałuża, Cholewa i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za + Tadeusza Dziergas, jego rodziców, teściów, brata Jana, siostrę Krystynę oraz za ++ z rodzin Dziergas, Grabiński, Mętel i Hawzner

Sobota – 12 stycznia

7.00 Za ++ rodziców Marcina i Katarzynę Greif, syna Jana, żonę Edith, Marcina Fedyczkowski, Lucjana Madaler, siostrę  Florydę oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące  

9.30 Pogrzeb śp. Anny Kłaka z Lichyni  ( l. 78 )

Niedziela – 13 stycznia; niedziela Chrztu Pańskiego

7.00 Za ++ Marię i Hermana Słupina, Annę Klemczak, jej mężów oraz za wszystkich ++ z rodzin Smykała, Słupina  i Termin

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński, za  ++  z  rodzin  Kałuża. Korczyński i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30  Msza św. kolędowa. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mieszkańców Zalesia Śląskiego z ulic : XV – lecia, Strzeleckiej, Powstańców Śląskich, Strażackiej i Ujazdowskiej

15.00 Lichynia. Nieszpory kolędowe


  1. Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary na ubezpieczenie i podatki naszej parafii
  2. Gorące podziękowania także naszym mariankom za solidną służbę w okresie adwentu i świąt
  3. Dzieci i młodzież, które nie odebrały jeszcze nagrody za udział w roratach mogą to uczynić w zakrystii
  4. Tegoroczne foldery kolędowe informują o ważniejszych instytucjach naszej diecezji i o możliwości ich wsparcia
  5. Zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok; są jeszcze wolne intencje
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 13/1, 13/2, 15/1 i 15/2;     z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 7, 9 i 9a
  • Statystyka parafialna za 2018 r. : chrztów – 12; I Komunii św. – 14; bierzmowanych – 11; ślubów – 10; odwiedzin chorych – 124;  pogrzebów – 21;  rozdanych Komunii – ok. 53.000