Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 13 września 2020 r.

Poniedziałek – 7 września

6.45 Za + Emila Bylinowskiego, jego rodziców Jana i Juliannę, brata Mariana, Łucję Pinkawa, zaginionego ojca Brunona, ich synów Adolfa i Pawła, synowe Annę i Halinę, za ++ dziadków Emanuela i Agnieszkę Świerczek, Michała i Marię Pinkawa, za + matkę chrzestną Helenę, jej syna Horsta, za ++ z pokrewieństwa Bylinowski, Pinkawa, Świerczek, Kalla, Kopietz, Kernbach i Durnaś oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 8 września; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ rodziców Klarę i Konstantego Woźnica, ich syna Huberta, córkę Krystynę, za ++ z rodziny Woźnica, za ++ Konstantego i Antoniego Niemiec oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  opiekę  Matki  Najświętsze j i zdrowie  w  intencji  Marii  z  okazji  80  –  tych urodzin

Środa – 9 września

6.45 Za ++ parafian pochowanych na przykościelnym cmentarzu

17.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże    i zdrowie z okazji 18 – tej rocznicy urodzin Damiana

Czwartek – 10 czerwca

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana,   córki Łucję i Marię, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, wnuków Ryszarda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek, Pawła i Brygidę Goldner oraz za ++ z pokrewieństwa Flaszer, Konieczny  i  Matuszek   ( Ch. )

Piątek – 11 września

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Skoluda i Głowania

18.30 Za ++ rodziców Marię i Józefa Cedzich, Emilię i Franciszka Kroker, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 12 września; wsp. Najświętszego Imienia Maryi

7.00 Za + męża i ojca Joachima Piechaczek, jego brata Huberta, rodziców Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, ich syna Bernarda, dziadków z obu stron i ich dzieci, szwagierkę Mariannę, szwagra Edwarda    i jego syna Krystiana, za ++ z rodzin Piechaczek i Jochem oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ Agnieszkę i Wiktora Greif, syna Jerzego, za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, za ++ Annę Mynarek i jej zaginionego męża Jerzego, ++ Jana Tudyka, Barbarę i Piotra Skotnicznych, Marię Berejza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych – w małej salce

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie wszystkich marianek parafii – w sali konferencyjnej. Dzieci klasy VII przynoszą swoje medaliki. W czasie spotkania m. in. specjalna konferencja  i wymiana medalików; gorąco zapraszam

16.00 Zalesie Śląskie. Próba dla kandydatów do bierzmowania szkół średnich, połączona z sakramentem pokuty. Kandydaci przynoszą ze sobą : książeczkę Droga do nieba, kartę kandydata i prawidłowo wypełnione Świadectwo bierzmowania

Niedziela – 13 września; XXIV Niedziela Zwykła    

7.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, Antoniego i Gabrielę Giersch, ich rodziców i rodzeństwo, siostry Różę i Teresę, kuzynki Irenę, Marię i Barbarę, kuzyna Jana, Rufina Proksza, ciotkę Elżbietę oraz za ++ z rodzin Przybyła, Giersch, Majnusz, Wilkowski, Motyczka i Skrabania

9.00 Lichynia. Za + Franciszka Czakai w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + męża i ojca Joachima Paterok, za wszystkich ++ z rodzin Paterok i Richter oraz o zdrowie w rodzinie

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo fatimskie – w kościele parafialnym   ( II )


  1. We wtorek po Mszach św. błogosławieństwo ziarna i nasion, ku czci Matki Bożej Siewnej
  2. W przyszłą niedzielę przed Mszą św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Michał Wypich z Lichyni i Sandra Przewoźnik z  Przewozu  –  zapowiedź  I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Leśnickiej, nry  11, 14 i 16 ;   z  Lichyni – ul. Ogrodowa, nry  1 i 5 oraz blok  D , m. 1   

* Lichynia. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia dzisiejszej uroczystości;  także za dary i ofiary dożynkowe dla sióstr zakonnych i ich podopiecznych