Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 grudnia 2014 r.

Poniedziałek – 8 grudnia; uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek,  Józefę Cedzich, dziadków z czterech stron, za + siostrę zakonną Hildeburgę, ++ kapłanów i dusze  w cz. c.

16.30 Lichynia. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jerzego z okazji 90 – tej rocznicy ur.

18.00 Za ++ rodziców Jerzego i Walerię Smandzich, ++  z pokrewieństwa Niesłony i Smandzich oraz za ++ z rodziny Sobota

Wtorek – 9 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za + syna Łukasza, ojca Jerzego Werner, brata Teodora, siostrę Barbarę, Elżbietę i Jerzego Celt oraz za ++ z rodzin Sola, Werner, Małek i Celt

18.00 Roraty. Za + męża i ojca Huberta Adamik, jego rodziców, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Gerharda i Joannę Mazura, ich rodziców i rodzeństwo, synową Anielę, + ojca Bronisława Lesikiewicz, za wszystkich ++ z tych pokrewieństw, za ++  z rodzin Azarczyk, Trenczek i Gosch, ++ kapłanów i siostry zakonne, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o szczęśliwą podróż dla ks. Adriana

Środa – 10 grudnia

17.00 Roraty. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Niemietz

Czwartek – 11 grudnia

17.00 Roraty. Za + Romana Majnusz, jego rodziców i rodzeństwo, za wszystkich ++ z rodziny Majnusz, Krancioch, Hylla i dusze opuszczone

Piątek – 12 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Za ++ rodziców Praksedę i Jana Kołodziej, męża Józefa Kłaka, ++ rodzeństwo  i za ++ z pokrewieństwa

18.00 Roraty. Za ++ Gertrudę i Antoniego Solowski, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Jorga, wnuka Erwina, Wiktorię i Grzegorza Strużyna, ich rodziców i rodzeństwo, córkę Otylię, dwóch zięciów, za ++     z rodzin Sodowski, Staniczek, Mańka, Strużyna i Majnusz, za + Klarę Kałuża i za dusze w czyśćcu c.

Sobota – 13 grudnia

8.00 Roraty. Za + Franciszka Kopa, rodziców, rodzeństwo, wnuka Marka, za ++ Marię i Ignacego Tiszbierek, ++ dzieci, za + Annę Pawlik, Marię Myśliwiec i dusze z całego pokrewieństwa

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

Niedziela – 14 grudnia; III Niedziela Adwentu ( Gaudete )

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Ernestyny z okazji 70 – tych urodzin oraz za + męża

9.00 Lichynia. Za + męża Alfreda Winkler, rodziców  z obu stron oraz za ++  z pokrewieństwa Winkler, Vogel, Goły i Uchwat

10.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Krystiana

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe


  1.  Gorąco zachęcam do udziału we Mszy św. z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; jest to najważniejsze święto naszych marianek; również zachęcam do udziału w naszych roratach, których główną bohaterką jest św. Teresa z Avila, z okazji pięćsetnej rocznicy jej urodzin
  2. Od piątku do niedzieli rekolekcje dla Zelatorów Żywego Różańca w Raciborzu – Miodoni; zgłoszenia indywidualnie, najlepiej e-mailem albo telefonicznie : 32  / 415 13 86
  3. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii ( … )
  4. W zakrystii można nabywać świece „Caritas” w cenie 5 zł., opłatki świąteczne na stół wigilijny i zamawiać Msze św. na nowy rok
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny z Popic – nry 13, 14 i 15; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 16, 18 i 22