Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 lipca 2013 r.

Poniedziałek – 8 lipca; wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera

7.00 Za ++ Jerzego, Hieronima i Seweryna Madaler, ich rodziców i za ++ z pokrewieństwa

Wtorek – 9 lipca

7.00 Za + Pawła Smykała, jego rodziców Franciszkę i Alojzego, za ++ Rudolfa i Albinę Witek, brata Jerzego, jego żonę Barbarę, za + zięcia Gintra oraz za wszystkich ++ z rodzin Smykała i Witek

18.30 Lichynia. Za ++ rodziców Henryka i Teresę Kałuża oraz za ++ z pokrewieństwa Kałuża, Cholewa i Malaka

Środa – 10 lipca

7.00 Za + matkę Gizelę Przybyła, za ++ z pokrewieństwa Kroker i Przybyła oraz dusze opuszczone

Czwartek – 11 lipca; święto św. Benedykta Opata, patrona Europy

7.00 Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, rodziców Wiktora i Marię Roter, brata Wilhelma, za wszystkich ++ z rodzin Syrek, Roter, Jarosz, Olek, Bryłka i Sklorz, za + Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 12 lipca; wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

7.00 Za + syna Adriana, brata Ryszarda, rodziców Helenę i Wincentego Izbicki, ich synowe i wnuczkę, za ++ Michała i Ernesta Żyłka oraz za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

18.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Lizoń

Sobota – 13 lipca; wsp. świętych pustelników Andrzej Świerada i Benedykta

7.00 Za + Rudolfa Vogel, jego brata Georga, ich rodziców Elżbietę i Paula Vogel oraz za ++ z pokrewieństwa

8.00 Nabożeństwo Fatimskie i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem z otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Magdaleny okazji 18 – tej rocznicy urodzin

Niedziela – 14 lipca; XV Niedziela Zwykła

7.00 Za + Franciszka Kopa w 25 – tą rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny Kopa i Tiszbierek

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Krystyny i Jerzego z okazji 25 – tej rocznicy ślubu

10.30 Za ++ rodziców Pawła i Annę Pinkawa, za ++ dziadków z obu stron, ++ Serafina i Zofię Pawliczek, dwóch synów Winfrida i Jana, Marka Jastrzębskiego oraz za ++ z rodzin Pawliczek, Jastrzębski i Pinkawa

1. W zakrystii można jeszcze wpisywać się na listę, w ramach ogólnopolskiej akcji „ Wolna niedziela”

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Andrzej Strużyna z Zalesia Śląskiego i Hanna Cheda z Iłży. Zapowiedź I

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok D, m. 8, 9 i 10; z Lichyni – ul. Wolności, nry 30, 32 i 34