Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 listopada 2021 r.

Poniedziałek – 8 listopada

17.00 Lichynia. Za + Ilonę Gasz w miesiąc po śmierci

18.30 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Księdza Proboszcza z okazji urodzin

Wtorek – 9 listopada; święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.45 Za ++ rodziców Ericha i Walburgę Koloch oraz ich ++ rodziców i rodzeństwo

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Adelhaid Paterok, ojca Ernesta Mojza, za ++ z rodzin Paterok, Zug i Mojza oraz za + Annę Ciupka

Środa – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.45 Za + Feliksa Strużyna w 1 rocznicę śmierci

Czwartek – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Zenona Skrzydeł w 14 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł i Milczanowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za ++ Klarę i Konstantego Vogel, córkę Gertrudę, synów Wincentego, Karola i Jerzego, synowe Marię i Stefanię, wnuka Huberta, Gertrudę i Antoniego Nierle, Annę i Jana Miller, Jadwigę i Jana Waloszek, Marię i Józefa Nierle, Pawła Gibel, Agnieszkę Szablicki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 Do Anioła Struża o dar zdrowia i błogosławieństwo Boże dla rocznego dziecka Filipa Marek oraz dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków

Piątek – 12 listopada; wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

7.00 Za + Jana Tiszbierek, jego rodziców, za ++ Jana i Franciszkę Witek, Jadwigę i Paulę Prusko, Józefa i Marię Kusiek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

Sobota – 13 listopada; wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników  Polski

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę, bratanka Krzysztofa oraz za wszystkich ++ z rodzin Tiszbierek, Konieczko  i Kubicki

7.30 Za + Erykę Grewe w miesiąc po śmierci

15.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Gabriela Tiszbierek z okazji 50 – tych urodzin oraz za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Tiszbierek, siostrę Sabinę i brata Andrzeja

Niedziela – 14 listopada XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Agnieszki z okazji 40 – tej rocznicy urodzin

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Józefa Paterok oraz jego rodziców, chrzestnych, rodzeństwa i dziadków

10.30 Za + Marię Nowak w 1 rocznicę śmierci

15.00 Uroczyste poświęcenie nowego krzyża pomiędzy Zalesiem Śląskim i Cisową


  1. Bóg zapłać za ofiary zaleckowe złożone za naszych zmarłych
  2. W przyszłą niedzielę przeprowadzony zostanie I etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, czyli zgłoszenie kandydatów : autentycznie religijnych, zaangażowanych w życie parafii, cieszący się dobrą opinią parafian i nie znajdujących w sytuacji nieregularnej  (wzór) 
  3. Również w przyszłą niedzielę przed Mszami świętymi zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie; w ramach piątego Światowego Dnia Ubogich
  4. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii lub telefonicznie u pani kościelnej
  5. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i zaangażowanie się 
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Karolina Tkaczyk z Popic i Oliwer Lisoń z Przechodu – zapowiedź I
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny – z ul. Strzeleckiej,  blok  B, m. 8, 9 i 10 ;  z  Lichyni -ul. Daszyńskiego,  nry 9, 11 i 13