Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 lutego 2016 r.

Poniedziałek – 8 lutego

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Marek, Józefa i Ludmiłę Paterok, szwagra Henryka Wieczorek oraz za ++ z rodzin Marek, Paterok, Szweda i Wilkowski

7.30 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Za + Reginę Stiler w miesiąc po śmierci

Wtorek – 9 lutego

7.00 Za + Ericha Niemietz, jego rodziców Łucję i Wilhelma Niemietz, ++ Albinę i Stanisława Langer, ich ++ dzieci, za ++ z pokrewieństwa Niemietz i Langer, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą , za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Apostołów, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Tiszbierek

Środa – 10 lutego; Środa Popielcowa

7.00 Za + syna Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, + syna, córki i zieciów, za ++ Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci i zięcia, dziadków z obu stron oraz za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak, Pinkawa i dusze opuszczone

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia, rodziców z obu stron oraz za ++ z rodzin Makosz i Bienia

18.30 Za ++ z rodzin Skrzydeł i Milczanowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek po Popielcu – 11 lutego; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lurdes

9.00 Zalesie Śląskie. Msza św. w intencji chorych i seniorów naszej parafii; połączona z udzieleniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lurdzkim

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Gotfryda Porada, jego rodziców, brata Helmuta, Pawła i Martę Winitzki oraz za ++ z tych pokrewieństw ( Dz. )

Piątek po Popielcu – 12 lutego

7.00 Za + Alfonsa Warzecha, jego rodziców i dziadków, szwagra Gerharda, siostrzeńca Joachima oraz za wszystkich ++ z rodzin Warzecha, Jochem, Kulpok i Pelc

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Beniamina i Teklę Pawlica, braci Edwarda i Marcina, siostrę Marię, rodziców Cecylię i Tadeusza Kępkowski oraz za ++ z rodzin Pawlica i Kępkowski

Sobota po Popielcu – 13 lutego

7.00 Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Marię i Henryka Jochem, Gertrudę i Stefana Piechaczek, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Pisczor, Piechaczek, Jochem, Kralowski, Sładek i Barteczko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie w intencji Ericha i Renaty z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

Niedziela – 14 lutego; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, ++ rodziców i teściów oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda, Plachetka i Szczęsny

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Waltra z okazji 80 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za + męża i ojca Teodora Prusko, jego rodziców i teściów, syna Bernarda, zięcia Gerarda, szwagra Ernesta i wnuka Adama oraz za ++ z pokrewieństwa Prusko i Cedzich

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( I )


1. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły

2. Można już składać zalecki do koszyczka za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwo pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej ( … )

3. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; zachęcam do robienia dobrych postanowień wielkopostnych i wytrwania w nich

4. W czwartek obchodzimy Dzień Chorego. Zachęcam do udziału we Mszy św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym. Rodziny lub sąsiadów naszych chorych i seniorów prosimy o podwiezienie do kościoła

5. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii ( … )

6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Św. Jadwigi, nry 32 i 34 oraz z ul. Kościuszki nr 1; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 42, 44 i 46