Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 lutego 2021 r.

Poniedziałek – 8 lutego

6.45 Za ++ Józefa i Cecylię Paterok, ++ rodziców, dziadków, braci i siostry Paterok i Wilkowski, Barbarę  Biskup  i  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

Wtorek – 9 lutego

6.45 Za + syna Joachima, jego matkę Katarzynę Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, + syna, córki i zięciów, za ++ Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia i dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Imiela, Marek, Nowak i Pinkawa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

16.30 Lichynia. Różaniec św. w intencji śp. ks. Czesława Gaca

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Tiszbierek oraz za ++ z rodzin Tiszbierek i Kurzela

Środa – 10 lutego; wsp. św.  Scholastyki, dziewicy

6.45 Za ++ Anielę i Franciszka Kopa, ich rodziców i rodzeństwo, wnuka Marka, Marię Myśliwiec i Annę Pawlik

17.00 Różaniec św. w intencji śp. ks. Czesława Gaca

18.00 Msza św. żałobna w intencji śp. ks. Czesława Gaca – z udziałem parafian i księży naszego dekanatu

Czwartek – 11 lutego; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

6.45 Za + syna Joachima Paterok, Teresę, Pawła i Kornelię Paterok, Elżbietę i Mateusza Sosnowski, synów Zygfryda, Reinholda i Józefa, Annę i Gintra Ogaza, Emilię i Stefana Strzałek           oraz  za  ++  z  tych  pokrewieństw

9.00. Msza św. w intencji chorych i seniorów naszej parafii; połączona z  błogosławieństwem  lurdzkim   ( bez udzielenia sakramentu chorych ); odwołana!

12.00 Bestwina, k. Bielsko – Biała pogrzeb śp. ks. Czesława Gaca

Piątek – 12 lutego

6.45 Za + Jana Strokosz, dziadków Marię i Józefa, synów Karola i Józefa, synową Urszulę, Julię, Albertynę i Marcelego Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, synowe Marię i Klarę, zięciów Gerharda, Henryka i Jana, wnuka Ryszarda, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa Fleischer, Strokosz, Marek, Stypa, Watzlawik i Gawroński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + matkę Marię Kalla, męża Jana, teścia Józefa Poloczek oraz za ++ z pokrewieństwa Kalla, Poloczek i Teska

Sobota – 13 lutego

7.00 Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski, Pisczor, Sładek i Barteczko oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Kroczek

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

Niedziela – 14 lutego; VI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Wiktorię i Karola Jeleń, syna Huberta, matkę chrzestną Annę Paruzel, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Norberta i Annę Jochem oraz za ++ z pokrewieństwa Jeleń, Paruzel i Jochem

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, wstawiennictwo Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Jana z okazji 70 – tych urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Florek

11.30 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem ( w godzinach 11.30 – 13.00 adorują mieszkańcy Popic )


  1. W niedzielę – za tydzień – rozpoczynamy adorację Przenajświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu. Kolejne dni adoracji to : w Zalesiu Śląskim w poniedziałek, w godzinach 7.15 – 16.00; w Lichyni –  we wtorek, w godzinach  13.00 – 17.00
  2. Można już składać do koszyczka zalecki – za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z ul. św. Jadwigi, nry 35, 37 i 39;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 44, 46 i 48