Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 8 – 14 marca 2021 r.

Poniedziałek – 8 marca; Dzień Kobiet

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, za ++ rodziców Annę i Emanuela Szczeponek, ich ++ dzieci, za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel oraz za ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Szczeponek i Sopel

17.00 Lichynia. Za + ks. Czesława Gaca – w miesiąc po śmierci

Wtorek – 9 marca

6.45 Za + Ericha Szefer w16 rocznicę śmierci, za + syna Arnolda, za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla oraz Adolfa i Adelajdę Wilkens

Środa – 10 marca

6.45 Za + żonę Barbarę, rodziców Różę i Romana Biskup, teściów, szwagra Jana, siostrzeńca Michała oraz za ++ z pokrewieństwa  Biskup i Wilkowski

Czwartek – 11 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. Za + męża i ojca Ryszarda Flajszer w 5 rocznicę śmierci, za ++ Pawła i Brygidę Głomb, za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Goldner, Skowronek, Wieczorek i Konieczny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   ( Ch. )

18.00 Za + Zdzisława Kownackiego z okazji urodzin – od kolegów i przyjaciół

Piątek – 12 marca

6.45 Za ++ Jana Kiołtyka, Łucję, Hermana, Rudolfa i Krystiana Jaskóła, dziadków z obu stron, Marię i Ewę Izbicki, Huberta Szulc, Richarda, Hiltrudę i Wernera Moszko, Gertrudę Jaskóła i Irenę Trznadel

9.00 Pogrzeb śp. Jerzego Bienia z Popic  ( l. 79 )

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Za ++ rodziców Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra, rodziców Teodora i Zofię Lisoń oraz za ++ starzyków z obu stron

Sobota – 13 marca

7.00 Za + Franciszka Majnusz w 20 rocznicę śmierci, jego żonę Teresę, ich rodziców, ++ rodzeństwo, Rozalię i Konrada Mnich oraz za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Kroker i Mnich

7.30 Za ++ Agnieszkę i Wiktora Greif, syna Jerzego, za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, + córkę Annę, jej męża Henryka, za ++ Jana Tudyka, Barbarę i Piotra Skotnicznych, Marię Burejza, za + Annę Mynarek, zaginionego męża Jerzego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania klasy VIII – w małej  salce

Niedziela – 14 marca; IV niedziela Wielkiego Postu  ( Laetare )

7.00 Za + Jana Starkulla, jego rodziców i rodzeństwo, szwagra Franciszka, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców, dwóch synów Huberta i Józefa, Joachima Guttmann, Hildegardę i Alfreda Gaczyński oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkulla, Marek i Kwiotek

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Leona i Hildegardę Szablicki, Ericha i Stefanię Sojka, za ++ z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka, Domin, Miczka i Nowak oraz o błogosławieństwo Boże i  zdrowie  w  rodzinie

10.30 Za + męża Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, brata Ignacego, za ++ Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, syna Józefa, jego syna Jana, zięcia Jacka Wilkowskiego i za  ++  z  pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Zapraszam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali – za co można  każdorazowo  zyskiwać  odpust  zupełny;  także  do  składania  zalecek  za  naszych  zmarłych
  2. W zakrystii są jeszcze do nabycia skarbonki „Caritas” dla dzieci i młodzieży, na pomoc chorym i seniorom  naszej  diecezji
  3. W Kościele Świętym obchodzimy Rok św. Józefa; pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach
  4. Zachęcam do korzystania  z  sakramentu  pokuty – zwłaszcza  teraz – w Wielkim Poście
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Św. Jadwigi, nry 24, 28 i 32;    z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 8, 9a i 12